Etikos kodeksas
Etikos_kodeksas

Kompanijos „Tikkurila“ etikos kodekse išdėstyti pagrindiniai mūsų darbo reikalavimai: požiūris į profesionalius verslo santykius, interesų konfliktus, bendrovės turto apsaugą, sąžiningą konkurenciją, žmogaus teises ir lygybę, sveikatą, saugumą ir aplinkosaugą bei pasitikėjimą ir privatumą.

Etikos kodeksas