Kontaktinė informacija

UAB "Tikkurila"

Sietyno g. 8

LT-04304 Vilnius

Tel. +370 5 270 64 13  

el. p. info.lt@tikkurila.com

Darbo laikas 8–16.30 val.

www.tikkurila.lt, www.vivacolor.lt


Kontaktai žiniasklaidai


Pijus Genevičius

Pardavimų direktorius

Tel. +370 5 270 64 13

El. p. Pijus.Genevicius@tikkurila.com


Rūta Labeikienė

Rinkodaros vadovė

Tel. +370 686 40 299

El. p. Ruta.Labeikiene@tikkurila.com