Kontaktinė informacija

UAB "Tikkurila"

Sietyno g. 8

LT-04304 Vilnius

Tel. +370 5 270 64 13  

el. paštas info.lt@tikkurila.com

Darbo laikas: 8:00 - 16:30

www.tikkurila.lt; www.vivacolor.lt


Kontaktai žiniasklaidai


Pijus Genevičius

Pardavimų direktorius

Tel. +370 686 86 363

el. paštas Pijus.Genevicius@tikkurila.com


Rūta Labeikienė

Rinkodaros vadovė

Tel. +370 686 40 299

el. paštas Ruta.Labeikiene@tikkurila.com