Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
AvainlippuM1
 

"Argentum 20"

Spec. paskirties higieniniai dažai

"Argentum 20" dažai skirti sienoms ir luboms patalpose, kuriose keliami aukšti higienos normų reikalavimai bei reikalingos geros plaunamumo savybės. Profesionaliam naudojimui.


KiiltäväMatta
Dažai luboms ir sienoms patalposeVandeniniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
8
m2/l

Saugus paviršius

Dažų sudėtyje yra aktyviojo sidabro, kuris kartu su tinkamu patalpos švaros palaikymu apsaugo nuo mikrobų augimo ant dažyto paviršiaus.

Didelis atsparumas trinčiai

Dažai atsparūs stipriam šveitimui, trinčiai, ligoninėse naudojamoms plovimo ir dezinfekavimo priemonėms.

Lengva dažyti

Dažai lengvai dengiami, paviršius nelimpa liečiant jau po 2 valandų, antrą sluoksnį galima dengti po 4 valandų.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
10.10.2016
(Ankstesnė data 31.08.2015)
 

Argentum 20 - higieniniai dažai

Apibūdinimas
Specialūs dažai sienų ir lubų paviršiams, kai reikia aukšto higieninio lygio. Dažuose esantis aktyvaus sidabro priedas efektyviai stabdo įvairių bakterijų padermių augimą. Kartu su tinkama patalpos sanitarine priežiūra užtikrina aukštą dažyto paviršiaus higieninį lygį.
Savybės

Gaminys skirtas sienoms ir luboms patalpose, kuriose reikalingas aukštas higieninis lygis. Pavyzdžiui ligoninės palatose, ligoninės koridoriuose, fojė, laiptinėse ir kitose patalpose, kuriose reikalingas padidintas atsparumas.

Gaminys testuotas pagal ISO 22196 standartą, išlaikymo laikas 24 val. Gaminys turi patvirtinimą, kad gali būti naudojamas esant netiesioginiam sąlyčiui su maistu (PZH, Higienos sertifikatas).

Paskirtis
Tinka naujiems ir ankščiau dažytiems betono, plytų, tinko, bei daugeliui įprastų vidaus apdailoje naudojamų plokščių dažymui.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Pusiau matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
8
m2/l
Bazė
A
Spalva
Šviesios spalvos pagal Tikkurila Symphony spalvų katalogą.
Blizgumas
Pusiau matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga

Apie  5–8 m²/l.

Pakuočių dydžiai
2,7 l, 9 l, 18 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptuku, voleliu ar  beoriu purkštuvu. Naudokite 0.015"-0.021" beorio purkštuvo antgalius. Jeigu reikia, atskieskite vandeniu iki 5 % dažų tūrio.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Nelimpa liečiant po 2 val. Kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val.

Ypatinga savybė

Dažai testuoti pagal ISO 22196 standartą. Standarte yra naudojamos Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) ATCC 6538P ir E. coli  Escherichia coli ATCC 8739  bakterijų padermės. Testavimo trukmė 24 val.

Antibakterinė ypatybė dažuose pagrįsta sidabro priedu, kuris aktyviai veikia mikrobus įskaitant:

Gramneigiamas bakterijas: Pseudomonas aeruginosa, P. stutzeri, Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella pneumoniae.

Gramteigiamas bakterijas: S. aureus, S. epidermidis, Enterococcus faecium,

E. faecalis.

Antibiotikams atsparias bakterijas: MRSA, VRE, daugeliui vaistų atsparios P. aeruginosa, vankomicinui atsparios Enterococcus faecium

Mieles (rūgimo) ir pelėsinio grybus: Candida glabrata, C. albicans, C. tropicalis, Saccharomyces cerevisiae.

Atsparumas plovimui
Puikus. Atsparus ligoninėse naudojamoms valymo ir dezinfekavimo priemonėms. SFS-EN 13300 I klasė, ISO 11998.
Cheminis atsparumas
Dažai atsparūs valikliams ir tirpikliams, pvz. vaitspiritui.
Atsparumas karščiui
85 °C, ISO 4211-2 ir ISO 4211-3.
Sausasis likutis
Apie 40 proc.
Tankis
Apie 1.2 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Panaudojus, sandariai uždarykite. Spalvintų arba pradėtų naudoti dažų laikymo terminas sutrumpėja.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, patalpos oro temperatūra aukštesnė nei +10 oС, santykinis oro drėgnis iki 80 %.
Paviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai: nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir purvą. Jei reikia, glaistykite paviršių Presto arba Prestonit glaistu, išdžiūvusį paviršių šlifuokite, pašalinkite bet kokias šlifavimo dulkes. Nugruntuokite paviršių su gruntiniais dažais Ässä 1 arba Luja Universal Primer.

Anksčiau dažyti paviršiai: vadovaudamiesi instrukcijomis valykite paviršių su Maalipesu valikliu. Pašalinkite silpnai besilaikančius dažus ir atplaišas. Blizgius, kietus paviršius nušlifuokite iki matinių ir pašalinkite dulkes. Užlyginkite paviršiaus nelygumus ir plyšius Presto arba Prestonit glaistu. Gruntuokite glaistytas vietas Ässä 1 arba Luja Universal Primer.
Dažymas
Pirminis dažymas: dažus prieš naudojimą būtinai gerai išmaišykite. Dažykite 1-2 sluoksniais teptuku, voleliu ar purkštuvu.

Remontinis dažymas: dažytas paviršius išlaiko savo funkcionalumą iki pat perdažymo. Siekiant išlaikyti paviršiaus savybes, remontinis dažymas turi būti atliekamas naudojant tuos pačius Argentum 20 dažus. Paviršius praras savo specialias savybes, jei perdažymas bus atliekamas su kitais dažais.
Įrankių valymas
Vanduo.
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl kelias savaites po dažymo paviršių reikia atidžiai prižiūrėti. Jei paviršių reikia pavalyti anksčiau minėto termino, lengvai pavalykite minkštu šepečiu ar drėgna šluoste.

Paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valyti su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, po valymo kruopščiai perplaukite vandeniu. Ruošdami valymo tirpalą vadovaukitės gamintojo nurodymais.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/a subkategorija 30g/l (2010.) Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 2-benzizotiazol-3 (2H) -ono, 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1), ir 2-oktil -2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Dažuose yra biocidinių priedų, kurie skirti sausos plėvelės apsaugai. Yra sidabro chlorido ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Saugos duomenų lapus gali pateikti UAB Tikkurila ir jos įgalioti atstovai.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius / gruntinius vandenis ir dirvožemį. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
ADR – neklasifikuojamas.
-

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!