UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
14.01.2015
 

AsbestGuard - asbestą izoliuojanti danga

Apibūdinimas
Vandeninė funkcinė danga, izoliuoja asbestą, kurio negalima pašalinti dėl konstrukcinių statinio ypatumų.
Savybės
AsbestGuard atsparus ugniai (atitinka standarto EN13501-1, klasės A2-s1d0, reikalavimus), apsaugo nuo kondensato, pasižymi izoliacinėmis ir triukšmo slopinimo savybėmis, pagerina technines asbesto savybes.
Paskirtis
Skirta naudoti tik pastatų viduje esantiems asbestcemenčio ir asbestu dengtų betono paviršių, akustinių plokščių ir ventiliacijos kanalų izoliacijai. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

TECHNINIAI DUOMENYS
Visiškai matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Spalva
Balta.
Blizgumas
Visiškai matinis
Teorinė išeiga
Priklausomai nuo paviršiaus (žr. žemiau dengimas).
Pakuočių dydžiai
18 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Beoris purkštuvas, teptukas arba volelis. Beorio purkštuvo antgalio diametras 0.027”—0.029”.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Galima liesti po 1-2 val.,  visiškai sausas po 8-12 val., priklausomai nuo plėvelės storio.
Cheminis atsparumas
Atsparus valymo priemonėms.
Sausasis likutis
Apie 45 proc.
Tankis
Apie 1.1 kg/l (ISO 2811).
Sandėliavimas
Sandariai uždarytoje pakuotėje - 2 metai. Saugoti nuo šalčio. Laikyti sausoje ir vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje. Gerai uždarius, galima naudoti pakartotinai. Pradaryta pakuotė nėra skirta ilgalaikiam sandėliavimui.
Gaminio kodas
006 5131

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti sausas. Patalpos oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė +5 ºC. Santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 %.
Paviršiaus paruošimas
Visada patikrinkite asbestu apdoroto ar asbestcemenčio paviršiaus būklę. Kai paviršius yra blogo stovio ar jį veikia kitos nepalankios sąlygos, venkite naudoti gaminį asbestui izoliuoti.
Dažymas
Asbesto surišimas
Pašalinus asbestą švariai nusiurbkite asbesto likučius dengtą paviršių, plonu sluoksniu užpurkškite ProSeal (10 m²/l) likusių dulkių surišimui.

Izoliacija
Prieš naudojimą AsbestGuard kruopščiai išmaišykite. Gaminys paruoštas naudoti, skiesti nereikia.

Asbestu dengti (apipurkšti) paviršiai
Švariai nusiurbkite asbestu dengtus paviršius. Purkškite paviršių plonu grunto ProSeal sluoksniu (5 m²/l) likusių dulkių surišimui.
Izoliuokite paviršių nuo asbesto dengdami gaminį 2 kartus beoriu purkštuvu 0,5-1 m2/l (1-2 kg/m2) lygiems paviršiams. Grubiems paviršiams išeiga didesnė.

Asbetcemenčio plokštės
Jei plokštės yra geros būklės, nuvalykite nuo paviršiaus dulkes ir riebalus.
Purkškite paviršių plonu grunto ProSeal sluoksniu (10 m²/l) likusių dulkių surišimui.
Izoliuokite paviršių nuo asbesto dengdami gaminį 1 kartą beoriu purkštuvu 1 m2/l (1 kg/m2).

Vamzdžiai
Nuvalykite paviršių. Purkškite paviršių plonu grunto ProSeal sluoksniu (10 m²/l) likusių dulkių surišimui.
Izoliuokite paviršių nuo asbesto dengdami gaminį 2 kartus beoriu purkštuvu 0,5-1 m2/l (1-2 kg/m2).
Įrankių valymas
Pašalinkite dangos likučius ir perplaukite specialiu Tikkurila valikliu arba vandeniu.
Paviršiaus priežiūra
Vengti valymo aukštu slėgiu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/h subkategorija. 30g/l (2010)
Maksimalus LOJ kiekis paruoštoje naudojimui apsaugos priemonėje 30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas. Saugos duomenų lapus gali pateikti UAB Tikkurila ir jos įgalioti atstovai.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
ADR: neklasifikuojama.
-