UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
05.03.2015
 

Acoustics - triukšmą slopinanti danga

Apibūdinimas
Vienkomponentė vandeninė triukšmą slopinanti funkcinė danga, dengiama beoriu purkštuvu.
Savybės

• Puikiai slopina triukšmą ir vibraciją
• Sudaro itin elastingą ir porėtą plėvelę
• Neleidžia susidaryti kondensatui
• Atitinka standarto EN13501-1, klasės A2-s1d0, reikalavimus.

Paskirtis
Skirta plieninei stogų dangai, metaliniams automobilių ir traukinių paviršiams, ventiliacijos kanalams ir kitiems įvairiems metaliniams paviršiams. Naudoti tik vidaus patalpose, pastogėse, kur reikia slopinti vibraciją ir triukšmą.

TECHNINIAI DUOMENYS
Matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai purkštuvas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
0,4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
1,1
m2/l
Spalva
Balta ir pilka.
Blizgumas
Matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis

Teorinė išeiga

Sausos

Šlapios

 

600 g/m2

1200 µm

1,1 m2/l

450µm

900µm

1,1 m2/l

1800 g/m2

3600 g/m2

0,4 m2/l

1350 µm

2700 µm

0,4 m2/l

Dažymo sąnaudos priklauso nuo dažymo būdo, sąlygų ir paviršiaus šiurkštumo.

Pakuočių dydžiai
18 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Beoris purkštuvas. Jei nėra galimybės naudoti purkštuvo galima dengti voleliu ar teptuku.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Visiškai išdžiuvęs

+20 °C / RH 55%

+50 ºC, recirkuliacinis oras

WFT 1200 g/m2

8-10 val.

4 val.

Džiūvimo trukmė priklauso nuo plėvelės storio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo sąlygų.

Ypatinga savybė

Triukšmo slopinimas - Tan Delta (kombinuota) 0,116 (VTT-CR-00259-15, bandymo ataskaita pateikiama paprašius).

Sausasis likutis
50 proc.
Tankis
1,3 kg/l
Gaminio kodas
006 5129, 006 5130.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Visi dengiami paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Oro ir paviršiaus temperatūra dengimo bei džiūvimo metu turi būti ne žemesnė +10 ºC. Santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 %. Paviršiaus temperatūra turi būti bent 3 ºC aukštesnė už rasos taško temperatūrą.
Dažų temperatūra turi būti ne žemesnė +15 ºC. Dengimo ir džiūvimo metu būtina gera ventiliacija.
Paviršiaus paruošimas
Pašalinti riebalus, tepalus, druskas ir kitus nešvarumus tinkamomis priemonėmis (ISO 12944-4).

Aliuminio paviršius: lengvai pašiurkštinti smėliasrove iki tolygaus šiurkštumo (SaS, SFS 5873). Jei srautinis valymas neįmanomas , pašiurkštinti rankiniu būdu arba plauti plovikliu Maalipesu.

Cinko ir alucinko paviršius: lengvai pašiurkštinti smėliasrove su mineraliniu abrazyvu, pvz. kvarciniu smėliu iki tolygaus šiurkštumo (SaS, SFS 5873). Jei srautinis valymas neįmanomas pašiurkštinti rankiniu būdu arba plauti plovikliu Panssaripesu.

Gruntuotas paviršius: pramoniniu būdu gruntuota vidinė plieninio stogo pusė nereikalauja specialaus paruošimo. Nuo paviršiaus pašalinti riebalus, tepalus, druskas ir kitus nešvarumus tinkamomis priemonėmis. Pažeistą grunto sluoksnį atstatyti su Temaprime EE arba Rostex Super. Atsižvelgti į grunto džiūvimo trukmę. (ISO 12944-4)

Nerūdijančio plieno paviršius: lengvai pašiurkštinti smėliasrove naudojant nemetalinius abrazyvus.
Gruntavimas
Temaprime EE, Temacoat RM 40, Temacoat Primer, Temacoat GPL-S Primer, Rostex Super Akva ir Rostex Super gaminiai arba tiesiai ant cinkuoto paviršiaus.
Senus dažytus paviršius rekomenduojama pašiurkštinti norint užtikrinti geresnį sukibimą.
Dažymas
Jeigu nėra galimybių naudoti purkštuvą, galima dengti teptuku arba voleliu. Prieš dengiant kruopščiai išmaišykite dažus. Jeigu reikalinga, skieskite iki 5 % tūrio. Beorio purkštuvo antgalio matmenys 0.035”-0.039”, antgalio slėgis 150–180 barų.
Įrankių valymas
Vanduo.
Remontinis dažymas
Neperdenkite Acoustics kitos rūšies dangomis, nes gali būti prarastos gaminio funkcinės savybės.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) 15 g/l dažų mišinio.
Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Ant produkto pakuotės pateikta visa reikiama saugos laikymosi instrukcija. Detalesnė informacija apie pavojus, poveikius ir apsaugą nuo jų yra pateikiama saugos duomenų lape. Saugos duomenų lapą pateikia UAB Tikkurila.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
-
-