UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
15.01.2015
 

BioWash - valymo priemonė

Apibūdinimas
Valymo priemonė pelėsių ir dumblių šalinimui.
Savybės
Itin veiksmingai nuo paviršiaus šalina pelėsį ir dumblius.
Paskirtis
Skirta pelėsio ir dumblių šalinimui nuo naujų bei anksčiau dažytų betono, tinko, plytų ir metalo paviršių. Rekomenduojama naudoti prieš dengiant paviršius su BioRid, BioRid Spray dangomis ar gruntuojant ProSeal gruntu.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai Įrankiai purkštuvas
Teorinė išeiga

Priklausomai nuo valomo paviršiaus užterštumo.
Pakuočių dydžiai
5 l.
Skiediklis
Vanduo
Maišymo santykis
Priemonę skiesti su vandeniu, santykiu 1:2.
Įrankiai

Purkšuvas, kempinė, teptukas.

Tankis
Apie 1.0 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Sandariai uždarytoje pakuotėje - 2 metai. Saugoti nuo šalčio, vengti staigių temperatūros pokyčių. Praskiestas BioWash sandėliavimui netika.
Gaminio kodas
006 1911.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Apsauga
Prieš pradėdami valymo darbus, apsaugokite stiklo, aliuminio ir pan. paviršius. Venkite gaminio patekimo ant rūbų, neapdengtų baldų ir pan. Naudokite apsauginę veido kaukę.
Paviršiaus valymas
BioWash skieskite vandeniu santykiu 1:2. Praskiestą valymo priemonę denkite ant pelėsio pažeisto paviršiaus kempine, švelniu teptuku ar purkštuvu. Palikite priemonę veikti apie 20 min. Paviršiui dar esant drėgnam, pašalinkite pelėsį šepečiu ar aukšto slėgio srove (200 barų). Paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu kryptimi iš viršaus į apačią.
Ne ilgiau nei per 24 val. paruoštą paviršių padenkite danga BioRid ar BioRid Spray.
Post-treatment
BioWash skieskite vandeniu santykiu 1:50 ir padenkite visą paviršių. Leiskite apdorotam paviršiui išdžiūti. Ne ilgiau nei per 24 val. padenkite paruoštą paviršių BioRid ar BioRid Spray danga.

Prieš padengiant paviršius su BioRid arba BioRid Spray, porėtus ir įgeriančius paviršius nugruntuokite su ProSeal.
Įrankių valymas
Vanduo.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas kaip pavojingas. Saugos duomenų lapus gali pateikti UAB Tikkurila ir jos įgalioti atstovai.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nemaišykite gaminio su kitomis valymo priemonėmis. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
ADR: neklasifikuojama.
-