UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
18.08.2015
 

GrafoTherm - antikondensacinė danga

Apibūdinimas
Vienkomponentė vandens pagrindu pagaminta antikondensacinė danga. Skirta dengti beoriu purkštuvu.
Savybės

• Puikiai sugeria bei išgarina drėgmę.
• Apsaugo nuo kondensato susidarymo ir lašėjimo, taip pat saugo nuo karščio (λ= 0.085 W/mK)
• Suformuoja elastingą ir porėtą dangos sluoksnį.
• Naudoti tik vidaus patalpose arba pastogėse.
• Dengiant storu sluoksniu, produktas slopina vibraciją ir triukšmą.
• Atitinka EN13501-1, reakcijos į ugnį klasė A2-s1d0 ir ASTM E84 (JAV) reikalavimus.
• Produktui suteiktas MED (laivų įrenginių direktyva) sertifikatas Nr. MED-B-8648, gali būti naudojamas laivų viduje.

Paskirtis
Rekomenduojama naudoti plieninei stogo dangai, plieninėms konstrukcijoms ir kitiems metaliniams paviršiams, kai yra galimybė susidaryti ir lašėti kondensatui. Tinka vidaus mineralinių sienų ir lubų dažymui (betono, tinko, plytų ir pan.).

TECHNINIAI DUOMENYS
Matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
1,1
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
1,8
m2/l
Spalva
Balta ir pilka.
Blizgumas
Matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis

Teorinė išeiga

Sausos

Šlapios

 

190-320 g/m2

600-1000 g/m2

1,1-1,8 m2/l

250-410 µm

550-900 µm

1,1-1,8 m2/l

Rekomenduojama išeiga priklauso nuo aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, drėgmės ir pastato tipo ir pan.

Dažymo sąnaudos priklauso nuo dažymo būdo, dažymo sąlygų, dengiamo paviršiaus formos ir šiurkštumo.

Pakuočių dydžiai
9 l, 18 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Beoris purkštuvas. Jei nėra galimybės naudoti beorio purkštuvo - teptukas ar volelis.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)


Sausos dangos sluoksnis 320 g/m2

+20 ºC, RH 55%

Nelimpa liečiant

1-2 val.

Visiškai išdžiūvęs

8-12 val.

Džiūvimo trukmė priklauso nuo plėvelės storio, temperatūros, santykinės oro drėgmės ir vėdinimo sąlygų.

Vandens įgertis
Apie 520 g/m2 vandens, kai danga susiformavo iš 1000 g/m2 šlapios dangos sluoksnio (320 g/m2 sausos dangos sluoksnio) (NF P15-203-1 1997).
Sausasis likutis
45±2 % pagal tūrį, 32±2 % pagal masę
Tankis
1,1 kg/l.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Visi dengiami paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Oro ir paviršiaus temperatūra dengimo bei džiūvimo metu turi būti ne žemesnė +10 ºC. Santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 %. Paviršiaus temperatūra turi būti bent 3 ºC aukštesnė už rasos taško temperatūrą.
Dažų temperatūra turi būti ne žemesnė + 15 ºC. Dengimo ir džiūvimo metu būtina gera ventiliacija.
Paviršiaus paruošimas
Pašalinti riebalus, tepalus, druskas ir kitus nešvarumus tinkamomis priemonėmis (ISO 12944-4).

Cinko ir alucinko paviršius: lengvai pašiurkštinti smėliasrove su mineraliniu abrazyvu, pvz. kvarciniu smėliu iki tolygaus šiurkštumo (SaS, SFS 5873). Jei srautinis valymas neįmanomas pašiurkštinti rankiniu būdu arba plauti plovikliu PANSSARIPESU.

Aliuminio paviršius: lengvai pašiurkštinti smėliasrove iki tolygaus šiurkštumo (SaS, SFS 5873). Jei srautinis valymas neįmanomas , pašiurkštinti rankiniu būdu arba plauti plovikliu MAALIPESU.

Gruntuotas paviršius: pramoniniu būdu gruntuota vidinė plieninio stogo pusė nereikalauja specialaus paruošimo. Nuo paviršiaus pašalinti riebalus, tepalus, druskas ir kitus nešvarumus tinkamomis priemonėmis. Pažeistą grunto sluoksnį atstatyti su Temaprime EE arba Rostex Super. Atsižvelgti į grunto džiūvimo trukmę.

Nerūdijančio plieno paviršius: lengvai pašiurkštinti smėliasrove naudojant nemetalinius abrazyvus.

Mineralinis paviršius: porėtą ir sugeriantį paviršių, prieš dengiant Grafotherm, gruntuoti su ProSeal
gruntu.
Gruntavimas
Paviršių gruntuoti Temaprime EE, Temacoat RM 40, Temacoat Primer, Temacoat GPL-S Primer ir Rostex Super gruntais arba dengti tiesiai ant galvanizuoto paviršiaus (žr. paviršiaus paruošimas).

Anksčiau dažytus paviršius rekomenduojama pašiurkštinti, norint užtikrinti geresnį sukibimą.
Dažymas
Rekomenduojama dengti beoriu purkštuvu. Jeigu nėra galimybių naudoti purkštuvą, galima dengti teptuku arba voleliu. Prieš naudojimą, produktą kruopščiai išmaišykite. Purškiant, GrafoTherm galima skiesti iki 5 % tūrio. Purkštuvo antgalio diametras 0.027”—0.029” ar didesnis, slėgis 150–180 bar. Maksimalus purškimo kampas 400. Naudokite purkštuvo antgalius su minimaliu 2.7 l/min pralaidumu. Jei reikia, naudoti grubaus valymo filtrą, kurio akučių dydis 30-60.
Įrankių valymas
Vanduo.
Remontinis dažymas
Neperdenkite GrafoTherm kitos rūšies dangomis, nes bus prarastos įgerties ir kitos dangos funkcinės savybės.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) 15 g/l dažų mišinio.
Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Ant produkto pakuotės pateikta visa reikiama saugos laikymosi instrukcija. Detalesnė informacija apie pavojus, poveikius ir apsaugą yra pateikiama saugos duomenų lape. Saugos duomenų lapą pateikia UAB Tikkurila.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
-
-