UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
14.01.2015
 

ProSeal - vandeninis gruntas

Apibūdinimas
Skaidrus gruntas, gaminamas vandens pagrindu. Naudojamas paviršių gruntavimui prieš padengiant juos dangomis BioRid, BioRid Spray ar AsbestGuard.
Savybės

ProSeal taip pat gali būti naudojamas surišti asbestinių medžiagų plaušeliams ir dulkėms arba po valymo surišti galimiems plaušeliams, kai juos sunku 100 % pašalinti nusiurbiant.

Paskirtis
Rekomenduojama porėtų ir drėgmę sugeriančių vidaus sienų ir lubų gruntavimui. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
2
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l
Spalva
Skaidrus.
Teorinė išeiga
Priklausomai nuo paviršiaus, apytiksliai 2-10 m2/l.
Pakuočių dydžiai
5 L, 25 L
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptukas, volelis arba purkštuvas.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Galima liesti po 1-2 val., priklausomai nuo sluoksnio storio. Prieš dengiant  BioRid, BioRid Spray ar AsbestGuard palikite džiūti 2-3 val.
Sausasis likutis
Apie 13 proc.
Tankis
Apie 1.0 kg/l (ISO 2811).
Sandėliavimas
Sandariai uždarytoje pakuotėje - 2 metai. Saugoti nuo šalčio, vengti staigių temperatūros pokyčių. Laikyti sausoje ir vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje. Gerai uždarius, galima naudoti pakartotinai. Pradaryta pakuotė nėra skirta ilgalaikiam sandėliavimui.
Gaminio kodas
006 5122

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Gruntuojamas paviršius turi būti sausas. Oro ir gruntuojamo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė +5 ºC. Santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 %.
Paviršiaus paruošimas
Nuo paviršiaus nuvalykite dulkes, purvą ir senų dažų likučius. Naudodami BioWash pašalinkite pelėsį. BioWash skieskite su vandeniu santykiu 1:2. Praskiesto BioWash dengimui naudokite kempinę, švelnų teptuką ar purkštuvą. Jeigu reikia, užglaistykite paviršių Presto arba Prestonit glaistu, pašlifuokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes.

Naudojant Proseal prieš dengiant su AsbestGuard ar norint surišti galimus plaušelius po asbesto demontavimo, atidžiai susipažinkite su atskira naudojimo instrukcija.
Gruntavimas
Denkite vieną sluoksnį grunto ant švaraus, sauso paviršiaus teptuku, voleliu arba purkštuvu. ProSeal negalima skiesti.
Įrankių valymas
Pašalinkite grunto likučius ir perplaukite specialiu Tikkurila valikliu arba vandeniu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/h subkategorija. 30g/l (2010)
Maksimalus LOJ kiekis paruoštoje naudojimui apsaugos priemonėje 30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas kaip pavojingas. Saugos duomenų lapus gali pateikti UAB Tikkurila ir jos įgalioti atstovai.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
ADR: neklasifikuojama.
-