Koroziškumo kategorijos pagal standartą ISO 12944-5


Penktas standarto ISO 12944 skirsnis nustato, kokios apsauginių dangų sistemos turi būti naudojamos esant aplinkos koroziškumo kategorijoms C2, C3, C4, C5-I ir C5-M.


Plieniniai paviršiai

Koroziškumo kategorija C2 Mažo atmosferinio koroziškumo kategorija

Lauke Mažas atmosferos užterštumas. Daugiausia kaimo vietovės.

Patalpoje Nešildomi statiniai, kuriuose gali susidaryti kondensatas, pvz., sandėliai, sporto salės.Koroziškumo kategorija C3 Vidutinio atmosferinio koroziškumo kategorija

Lauke Miesto ir pramoninė aplinka, vidutinis užterštumas sieros dioksidu. Mažai druskingos pakrantės teritorijos.

Patalpoje Didele drėgme ir oro užterštumu pasižyminčios gamybinės patalpos, pvz.: maisto perdirbimo gamyklos, skalbyklos, alaus daryklos, pieninės.Koroziškumo kategorija C4 Didelio atmosferinio koroziškumo kategorija

Lauke Vidutiniškai druskingos pramoninės ir pakrantės teritorijos.

Patalpoje Chemijos gamyklos, baseinai, elingai.Koroziškumo kategorija C5-I Labai didelio (pramoninė aplinka) atmosferinio koroziškumo kategorija

Lauke Pramoninės teritorijos, pasižyminčios didele drėgme ir atšiauriu klimatu.

Patalpoje Statiniai arba teritorijos, kur beveik nuolat susidaro kondensatas ir yra didelė tarša.Koroziškumo kategorija C5-M Labai didelio (jūrinė aplinka) atmosferinio koroziškumo kategorija

Lauke Labai druskingos pakrantės ir jūros teritorijos.

Patalpoje Statiniai arba teritorijos, kur beveik nuolat susidaro kondensatas ir yra didelė tarša.Im1 Mirkstantys gėlame vandenyje.

Im2 Mirkstantys jūros arba sūrokame vandenyje.

Im3 Mirkstantys nešvarumuose.

Cinkuoti, aliumininiai ir nerūdijančio plieno paviršiai

Koroziškumo kategorijos:

  • C2  Mažo atmosferinio koroziškumo kategorija
  • C3  Vidutinio atmosferinio koroziškumo kategorija
  • C4  Didelio atmosferinio koroziškumo kategorija
  • C5-I  Labai didelio (pramoninė aplinka) atmosferinio koroziškumo kategorija
  • C5-M  Labai didelio (jūrinė aplinka) atmosferinio koroziškumo kategorija
  • Im1  Mirkstantys gėlame vandenyje.
  • Im2  Mirkstantys jūros arba sūrokame vandenyje.
  • Im3  Mirkstantys nešvarumuose.