Medienos dangų LOJ emisijos skaičiuoklė


Ši skaičiuoklė paremta visoje Europos Sąjungoje galiojančia LOJ emisiją reglamentuojančia direktyva 1999/13/EB. Šios direktyvos tikslas – sumažinti LOJ emisiją įvairiose pramonės srityse. Skaičiuoklė leidžia preliminariai planuoti LOJ, susidarančių naudojant tirpiklius, emisiją.

Skaičiuoklės apskaičiuotas LOJ kiekis gali skirtis nuo realaus LOJ kiekio, kadangi skiriasi skirtingų atspalvių dangų skaitinė LOJ kiekio vertė. Apskaičiuotoji lentelėje esančių gaminių LOJ kiekio vertė yra vidutinė populiariausių atspalvių dangų LOJ kiekio vertė.

Informacija, kurią reikia pateikti aplinkosaugos leidimams gauti ir administracinėms institucijoms, turi būti apskaičiuojama pagal realias metines sąnaudas. Tai galima padaryti naudojantis, pvz., programa „Excel“. Direktyva taikoma tik tiems objektams, kurių metinės tirpiklio sąnaudos viršija 5 000 kg.
Gaminio informacija

1.Pasirinkti gaminį2.Metinės sąnaudos (litrai)

Direktyva taikoma tik tiems objektams, kurių metinės tirpiklio sąnaudos viršija 15000 kg.