TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
05.11.2012

Colour Card Paint - Akriliniai dažai

 
Tikkurila_Industry_9L
APIBŪDINIMAS Vienkomponenčiai vandeniniai greitai džiūstantys akriliniai dažai.
SAVYBĖS

Greitai džiūstantys vandeniniai dažai spalvų pavyzdžiams ruošti.

Spalvinami pagal vandens pagrindu pagamintų gaminių spalvinimo sistemą.

Paskirtis Tinka popieriniams, plastikiniams ir mediniams paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Spalvinimo sistema Avatint
Blizgumas Pusiau matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiestų)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

45–65 µm

150–170 g/m²

5–10 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis Vanduo ir Akvi Thinner skiediklis
Džiūvimo laikas Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, pigmentų bei skiediklio kiekio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Sausasis likutis Apie 48 proc. – 644 6001 (bazė A), apie 31 proc. – 644 6003 (bazė C) - tūrio dalis
49±2 proc. - masės dalis
Tankis Apie 1,24 kg/l – 644 6001, apie 1,4 kg/l – 644 6003
Gaminio kodas 644 6001 (bazė A), 644 6003 (bazė C)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc.
Komponentų maišymas Dažus gerai išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų. Jei reikia, atskieskite vandeniu arba skiedikliu Akvi Thinner (naudokite 1–3 tūrio proc.).
Įrankių valymas Plaukite vandeniu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Kategorija A/e. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 45 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštuose naudoti dažuose (skiediklio naudojant 3 tūrio proc.) – 60 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje ir profesionaliai.
Saugos duomenų lapasColour Card Paint
 
-


Atgal