TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
05.05.2017

Novipur Clear HS 100 - Poliuretaninis lakas

 
Tikkurila Industry 9L
APIBŪDINIMAS Dvikomponentis labai blizgus poliuretaninis lakas.
SAVYBĖS

Poliuretaninis visų rūšių medienos viršutinio sluoksnio lakas.

Labai tvirtas, gerai paviršiaus nelygumus užpildantis ir lengvai dengiamas lakas.

Paskirtis Rekomenduojama baldams, durims ir įvairiems mediniams patalpose esantiems paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Bespalvis
Blizgumas Labai blizgus
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiesto)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

50–75 µm

100–150 g/m²

7–10 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Maišymo santykis Lakas - 100 tūrio dalių - 005 5793
Kietiklis - 100 tūrio dalių - 007 1263
Įrankiai Kombinuotasis ir įprastas purkštuvai
Mišinio tinkamumo trukmė (esant +23 ºC temperatūrai) Apie 15 val.
Džiūvimo laikas

100–120 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Galima dengti kitą sluoksnį po

6–8 val.

4–6 val.

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.

Ypatinga savybė Skiedikliai: 1068 (lėtai veikiantis) arba 1069.
Sausasis likutis 50±2 proc. - tūrio dalis
57±2 proc. - masės dalis
Tankis 0,98 kg/l
Gaminio kodas 005 5793

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis neturi viršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Svarbu užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiovinti džiovinimo kamerose ir kambario temperatūroje.
Paviršiaus paruošimas Medienos paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P150–240. Gruntuotą paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P320–600. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
Gruntavimas Rekomenduojama naudoti gaminius Novipur Sealer HS arba Novipur Sealer Tix
Dengimas Dengiant kombinuotuoju purkštuvu lakas skiedžiamas (skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.), kad klampumas būtų 15–20 sek. (DIN4). Antgalio skersmuo 0,009–0,011", medžiagos slėgis 40–120 bar, oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant įprastu purkštuvu lakas skiedžiamas (skiediklio naudojama iki 10 proc. tūrio), kad klampumas būtų 15–20 sek. (DIN4). Purkštuko skersmuo 1,4–1,8 mm, oro slėgis 2–3 bar.
Komponentų maišymas Pirmiausia atskirai gerai išmaišykite bazę ir kietiklį. Prieš naudodami gerai sumaišykite bazę su kietikliu nurodytu santykiu. Naudokite elektrinę maišyklę. Nepakankamai arba netinkamu santykiu sumaišius komponentus danga džius nevienodai ir jos savybės bus prastesnės.
Įrankių valymas Valykite skiedikliu 1068 arba 1069.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias LOJ kiekis lake – 430 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti lake (skiediklio naudojant 20 tūrio proc.) – 592 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje.
Saugos duomenų lapasNovipur Clear HS 100
Skiediklio saugos duomenų lapasNovipur Clear HS 100
Kietiklio saugos duomenų lapasNovipur Clear HS 100
 
-


Atgal