TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
19.12.2014

Pinjalac Solid 30 TCX - Akrilinis lakas

 
Pinjalac-Solid-30-TCX
APIBŪDINIMAS Vandeninis akrilinis lakas.
SAVYBĖS

Greitai džiūstantis lakas.

Naudojamas kartu su spalvinama lauko medienos dažyve Pinja Wood Stain.

Veiksmingai sugeria UV spindulius ir saugo medieną nuo pageltimo.

Paskirtis Rekomenduojama langų rėmams ir lauko durims.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Spalvinimo sistema Akvi Tone
Spalvų katalogai Spalvinama pagal Tikkurila medienos dažų spalvyną.
Blizgumas Pusiau matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiestos)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

50 µm

135 g/m²

7–8 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis Vanduo
Įrankiai

Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Džiūvimo laikas

100–120 g/m2

+20 ºC

+50 ºC

Galima šlifuoti po

1–2 val.

30–60 min.

Galima krauti į rietuves po

2–4 val.

1–2 val.

Kraunant dengtą medieną į rietuves jos temperatūra neturi viršyti +35 ºC.

 

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Sausasis likutis Apie 40 proc. - tūrio dalis
Apie 40 proc. - masės dalis
Tankis 1 kg/l
Gaminio kodas 389 serija

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc.
Paviršiaus paruošimas Medienos paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P150–240. Gruntuotą paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P240–400. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
Gruntavimas Rekomenduojama naudoti dažyvę Pinja Wood Stain.
Dengimas Dengiant beoriu purkštuvu lakas skiedžiamas vandeniu (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 100–160 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu lakas skiedžiamas vandeniu (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 40–120 bar; oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant įprastu purkštuvu lakas skiedžiamas vandeniu (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 1,6–2 mm, oro slėgis 2–3 bar.
Komponentų maišymas Laką gerai išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų. Jei reikia, atskieskite vandeniu (naudokite iki 10 tūrio proc.).
Įrankių valymas Plaukite vandeniu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias LOJ kiekis lake – 35±5 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik profesionaliai.
Saugos duomenų lapasPinjalac Solid 30 TCX
 
-


Atgal