TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
21.07.2016

Temablast EV 110 - Epoksidinis gruntas

 
Tikkurila Industry 9L
APIBŪDINIMAS Dvikomponentis epoksidinis laikinasis gruntas su antikoroziniais pigmentais.
SAVYBĖS

Saugo srautinio valymo būdu nuvalytą plieną sandėliuojant, apdirbant ir montuojant.


Netrukdo plieną suvirinant, pjaustant ar kitaip apdirbant.


Atitinka šiuos standartus: DNVGL-CP-0109 (laikinasis antikorozinis plieno lakštų ir profiliuočių gruntas),
DNV GL laivų klasifikavimo taisykles, DNV GL jūrinius standartus, yra aprobuotas naudoti srautiniu būdu nuvalytiems plieniniams lakštams ir profiliuočiams, yra aprobuotas naudoti visuose DNV GL klasifikuotuose laivuose.


Skirtas naudoti tik pramonės objektams (direktyva 1999/13/EB).

Paskirtis Srautiniu būdu nuvalyti plieno paviršiai.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Raudonas
Blizgumas Matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

20 µm

75 µm

13.5 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dažymo būdo, dengimo sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis 1031
Maišymo santykis Bazė - 2 tūrio dalys - 008 7920
Kietiklis - 1 tūrio dalis - 008 7929
Įrankiai Beoris purkštuvas
Mišinio tinkamumo trukmė (esant +23 ºC temperatūrai) Apie 24 val.
Džiūvimo laikas

Sausos dangos storis 20 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Galima liesti po

6 min

3 - 5 min

1 min

Galima dengti kitą sluoksnį po

36 val.

24 val.

12 val.

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.


Ypatinga savybė v
Sausasis likutis 27±2 proc. - tūrio dalis (ISO 3233)
48±2 proc. - masės dalis
Tankis 1,2 kg/l (sumaišius su kietikliu)
Gaminio kodas 008 7920

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Plieninio paviršiaus temperatūra turi būti bent 3 ºC didesnė už rasos tašką. Dengiant uždaroje patalpoje ir dangai džiūstant būtina užtikrinti gerą vėdinimą.
Paviršiaus paruošimas Pašalinkite riebalus, tepalus, druskas ir kitus nešvarumus tinkamomis priemonėmis (ISO 12944-4).

Plieninis paviršius. Nuvalykite srautinio valymo būdu iki Sa 21/2 (ISO 8501-1). Jei srautinis valymas negalimas, šaltai valcuotą plieną rekomenduojama fosfatuoti, kad pagerėtų sukibimas.
Viršutinio sluoksnio danga Tinka bet kokia danga, išskyrus turinčią cinko. Parenkant viršutinio sluoksnio dangą laikinuoju gruntu dengtiems paviršiams reikia atsižvelgti į tai, kaip jie bus veikiami (SFS 8145).
Dengimas Dengiant beoriu purkštuvu dažai skiedžiami (skiediklio naudojama iki 5 proc. tūrio), kad klampumas būtų 16–18 sek. (DIN4, +20 ºC). Antgalio skersmuo 0,011–0,018", medžiagos slėgis 120–180 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dažomo objekto formą.
Komponentų maišymas Pirmiausia atskirai gerai išmaišykite bazę ir kietiklį. Prieš naudodami gerai sumaišykite bazę su kietikliu nurodytu santykiu. Naudokite elektrinę maišyklę. Nepakankamai arba netinkamu santykiu sumaišius komponentus danga džius nevienodai ir jos savybės bus prastesnės.
Įrankių valymas Valykite skiedikliu 1031.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias LOJ kiekis grunte – 610 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti grunte (skiediklio naudojant 5 tūrio proc.) – 625 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje.
Saugos duomenų lapasTemablast EV 110
Skiediklio saugos duomenų lapasTemablast EV 110
Kietiklio saugos duomenų lapasTemablast EV 110
 
-


Atgal