TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
07.10.2014

Temamatt Matting Paste - Matinamoji pasta

 
Temamatt
APIBŪDINIMAS Matinamoji pasta.
SAVYBĖS Prislopina gaminių Temalac FD 80, Temalac ML 90, Duasolid 50, Temadur 90, Diccoplast 30, Diccoplast 80 ir Dicco Flex 30 blizgumą.
Paskirtis -

TECHNINIAI DUOMENYS
Teorinė išeiga

Metalo dangos

Gaminys

Kiekis (l)

Matinamosios pastos Temamatt Matting Paste

kiekis (l)

Dažų blizgumas matuojant

60º kampu

Duasolid 50 (baltos spalvos)

6

0,5

1

2

50

35

20

Temadur 90 (baltos spalvos)

7,5

1

2

85

55

Temalac FD 80 (baltos spalvos)

9

0,5

1

2

60

35

15

Temalac ML 90 (baltos spalvos)

9

0,5

1

2

70

45

20


Medienos dangos

Gaminys

Kodas

Dažų blizgumas

 (nurodyta matinamosios pastos Temamatt Matting Paste masės dalis)

2,5 proc.

5,0 proc.

7,5 proc.

Diccoplast 30, TAL

754 7221

20

15

10

Diccoplast 80, TAL

634 7221

65

50

40

Matinamosios pastos Temamatt Matting Paste kiekis apskaičiuojamas pagal gaminio kiekį be rūgšties ir skiediklio. Įdėjus pastą būtina gerai sumaišyti. Tik po to dėkite rūgštį ir skiediklį. Lentelėje nurodytas orientacinis blizgumo laipsnis, jis gali varijuoti. Įtakos blizgumui gali turėti dangos storis, džiūvimo sąlygos ir dengimo būdas.
Tankis 1,1 kg/l
Gaminio kodas 007 9500

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Priežiūra Įdėkite pastos į gaminį ir labai gerai sumaišykite (naudokite „karuselinę“ elektrinę maišyklę arba elektrinį rankinį maišytuvą su mentele).
Pastaba. Matinamoji pasta Temamatt Matting Paste mažina gaminių klampumą.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias LOJ kiekis pastoje – 760 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik profesionaliai.
Saugos duomenų lapasTemamatt Matting Paste
 
-


Atgal