TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
13.03.2014

Ultra Pro 30 - Poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai

 
Ultra_Pro
APIBŪDINIMAS Vienkomponenčiai vandeniniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio lauko dažai.
SAVYBĖS

Tinka greitos gamybos linijoms, džiūsta tiek kambario, tiek aukštesnėje temperatūroje.

Geras atsparumas tarpusavio lipnumui.

Dėl sudėtyje esančio alkido geriau prilimpa prie grynos medienos. Galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus.

Saugo paviršių nuo drėgmės, saulės ir purvo.

Ypač mažas laidumas vandeniui; mažina medienos skeldėjimą nuo drėgmės.

Jei reikia, statybvietėse kaip viršutinį sluoksnį galima naudoti dažus Ultra Classic.

Laidumas vandeniui nustatytas pagal standarto EN 927-5 reikalavimus.

Sudaro greitai džiūstančią, mažai vandeniui laidžią elastingą plėvelę. Du dažų Ultra Pro 30 sluoksniai labai gerai saugo medieną nuo vandens įsiskverbimo netgi per galus ir taip neleidžia jai skeldėti.

Paskirtis Rekomenduojama medinėms lauko dailylentėms ir kt.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Spalvinimo sistema Avatint
Spalvų katalogai Spalvinama pagal medinių fasadų dažų spalvyną.
Blizgumas Pusiau matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiestų)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

40–50 µm

120–160 g/m²

8–10 m2/l

80–100 µm

2 x 120–160 g/m²

4–5 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis Vanduo
Įrankiai

Beoris, kombinuotais bei įprastas purkštuvai ir šepetinis arba vakuuminis dengtuvai

Džiūvimo laikas

120–160 g/m²

+23 ºC

+50 ºC

Galima dengti kitą sluoksnį

2–4 val.

5–20 min.

Galima džiovinti konvekcinėse džiovinimo kamerose +40–60 °C temperatūroje. Naudojant bazę VC danga gali džiūti ilgiau nei naudojant bazę VVA.

 

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Ypatinga savybė ultra p
Sausasis likutis Naudojant bazę VVA – apie 36 proc., bazę VC – apie 35 proc. - tūrio dalis
Naudojant bazę VVA – apie 45 proc., bazę VC – apie 39 proc. - masės dalis
Tankis Naudojant bazę VVA – apie 1,16 kg/l, bazę VC – apie 1,07 kg/l
Gaminio kodas Bazė VVA – 24V 6302, bazė VC – 24V 6303

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis neturi viršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Svarbu užtikrinti gerą vėdinimą.
Paviršiaus paruošimas Pašalinkite purvą, dulkes ir pelėsį.
Gruntavimas Dažus Ultra Pro 30 galima naudoti tiek gruntavimui, tiek viršutiniam sluoksniui.
Skiedimas Dažus rekomenduojama naudoti neskiestus. Jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 5 tūrio proc.).
Dengimas Dengiant beoriu purkštuvu dažai skiedžiami (skiediklio naudojama iki 5 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,013–0,015", medžiagos slėgis 140–180 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu dažai skiedžiami (skiediklio naudojama iki 5 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,013–0,015", medžiagos slėgis 40–140 bar; oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant įprastu purkštuvu antgalio skersmuo 1,6–2 mm, oro slėgis 2–3 bar.

Pastaba. Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dažų dangos spalva gali pakisti.
Įrankių valymas Įrankius plaukite vandeniu arba valykite įrankių valikliu Tikkurila Pensselipesu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Subkategorija A/d. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 30±10 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje ir profesionaliai.
Saugos duomenų lapasUltra Pro 30
 
-


Atgal