UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
26.04.2018
 

Joker - ekologinį ženklą turintys sienų dažai

Apibūdinimas
Betirpikliai matiniai akriliniai vidaus dažai, atsparūs valymui.
Savybės

Naudojami tinkuotiems, betoniniams, glaistytiems, plytiniams, mediniams ir gipso-kartono, medienos drožlių bei plaušų plokštėmis dengtiems vidaus paviršiams. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems paviršiams. Netinka durims ir baldams dažyti.


Paskirtis
Skirti svetainių, miegamųjų, vaikų kambarių, koridorių, virtuvių ir kitų panašių sausų patalpų sienoms bei luboms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Spalvinama pagal spalvynus „Feel the Color“, „Symphony“ ir „Feelings“.
Blizgumas
Matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga
Įgeriantys paviršiai – 7–9 m²/l, neįgeriantys paviršiai – 10–12 m²/l.
Pakuočių dydžiai
Bazė A: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 7,2, 9 l, 18 l.
Bazė C: 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 7,2, 9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Teptukas, volelis arba purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,015–0,021".

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Dulkės nelimpa po 30 min., dengti kitą sluoksnį galima po 1–2 val.

Atsparumas šlapiajam šveitimui
2 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998.
Cheminis atsparumas
Atsparūs cheminiams valikliams ir silpniems tirpikliams, pvz., vaitspiritui.
Atsparumas karščiui
Atlaiko 85 C temperatūrą (ISO 4211-2, ISO 4211-3).
Sausasis likutis
Apie 40 proc.
Tankis
Apie 1,3 kg/l priklausomai nuo spalvos, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio. Dažų negalima ilgai laikyti nesandariai uždarytose pakuotėse ir jei jie yra spalvinti. Spalvintus dažus reikia sunaudoti per vieną dažymo sezoną.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius. Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Nugruntuokite, pvz., gruntu „Varma Primer“.

Anksčiau dažytas paviršius. Nuplaukite skiestu plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Blizgų paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, glaistytas vietas nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, nugruntuokite, pvz., gruntu „Varma Primer“.
Skiedimas
Skieskite vandeniu (naudokite iki 10 tūrio proc.).
Dengimas
Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.
Įrankių valymas
Pašalinkite dažų likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Paviršiaus priežiūra
Dažytą paviršių galima valyti ne anksčiau kaip po mėnesio. Nešvarų paviršių galima valyti neutraliu (pH 6–8) valikliu naudojant kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių galima valyti silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudojant kempinę arba šluostę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją.

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite drėgna šluoste.
Remontinis dažymas
Dažais „Joker“ dažytą paviršių galima perdažyti tais pačiais arba tos pačios rūšies vandeniniais dažais. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Kategorija A/a. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT) ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra (C(M)IT/MIT (3:1)). Mūvėti apsaugines pirštines.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR -
-