UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
18.12.2014
 

Remontti-Ässä plaunami dažai vidaus darbams

Apibūdinimas
Pusiau matiniai, akriliniai dažai be tirpiklių vidaus darbams.
Savybės
Vidaus  betono, gipso, mūro, glaistytų, medžio plaušo, gipso plokščių ir medžio drožlių plokščių paviršių dažymui. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams. Remonti-Ässä puikiai sukimba su senais alkidiniais dažais.
Paskirtis
Patalpų sienos ir lubos. Labiausiai tinka dažnai valomiems, pvz., virtuvės, holo, laiptinės sienų ir vonios kambario paviršiams. Remonti-Ässä netinka baldams dažyti.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Pusiau matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas Application conditions
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Pagal Tikkurila Symphony spalvų katalogą.
Blizgumas
Pusiau matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga

Neįgeriantys paviršiai 10-12 m2/l, įgeriantys paviršiai 7-9 m2/l.


Pakuočių dydžiai
A bazė: 0,9 l, 2,7 l, 7,2 l, 9 l, 18 l.
C bazė: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Teptuku, voleliu, purkštuvu. Beoriui purkštuvui naudokite 0.015" - 0.021" antgalius.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Nelimpa dulkės po 1-2 val., kitą sluoksnį galima dengti po 2 val.
Cheminis atsparumas
Atsparūs buitinėms valymo priemonėms ir silpniems tirpikliams, tokiems kaip, pvz., vaitspiritas.
Atsparumas karščiui
+85 °C, ISO 4211-2 ir ISO 4211-3.
Atsparumas šlapiajam šveitimui
SFS-EN 13300 klasė I, ISO 11998.
Sausasis likutis
Apie 41%, priklausomai nuo atspalvio.
Tankis
Apie 1.3 kg/l, priklausomai nuo atspalvio, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5 °C ir santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.
Paviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai: nuvalykite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite paviršių tinkamu Presto ar Spakkeli glaistu, paviršiui išdžiūvus nušlifuokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Dažykite tiesiai su Remonti-ässä arba nugruntuokite su Luja Universal gruntu. Plieninius paviršius nugruntuokite Rostex Metal gruntu.
Anksčiau dažyti paviršiai: nuplaukite Tikkurila Maalipesu priemone, gerai nuskalaukite vandeniu. Užpildykite skyles ir įtrūkimus tinkamu Spakkeli ar Presto glaistu, paviršiui nudžiūvus jį nušlifuokite, nuvalykite šlifavimo dulkes. Pašalinkite dažų likučius. Blizgius ir kietus dažytus paviršius nušlifuokite iki matinių, nuvalykite šlifavimo dulkes. Jei reikia, nugruntuokite Luja Universal gruntu.
Dažymas
Gerai išmaišykite Remonti-ässä dažus ir, jei reikia, atskieskite vandeniu. Dažykite 1-2 sluoksniais voleliu, teptuku ar purkštuvu.
Komponentų maišymas
Jeigu reikia, atskieskite vandeniu iki 5 % dažų tūrio.
Įrankių valymas
Įrankius nuplaukite vandeniu. Sukietėjusiems dažams pašalinti nuo įrankių rekomenduojama priemonė Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).
Paviršiaus priežiūra
Praėjus mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Ypač užterštas vietas plaukite silpnu šarminiu tirpalu (pH 8-10). Ruošdami tirpalus valymui, laikykitės gamintojų instrukcijų.
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol valyti reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikės paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepečiu ar drėgna šluoste.
Remontinis dažymas
Remontinį dažymą galima atlikti naudojant tuos pačius Remonti-Ässä arba bet kuriuos kitus vandeninius dažus. Žiūrėti paviršiaus paruošimas.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/a subkategorija 30 g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai ir aplinkai. Darbus atlikite atsargiai ir kruopščiai, vengdami nereikalingo sąlyčio su dažais.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR - neklasifikuojami
sre090415 / ssa250308 / niear090312 / / mpy261005 / 815-s.