Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Colowood

Vandeninis medienos glaistas, skirtas naudoti patalpose.

Vandeniniai dažai

Puikiai užpildo skyles

Vandeninis glaistas „Colowood“ plačiai naudojamas patalpose esančių medinių paviršių, pvz.: plaušų plokščių, masyvinės medienos ir faneros, skylėms glaistyti.

Puikiai tinka baldamas, durims ir grindjuostėms.

Dešimt standartinių medienos spalvų

Galima rinktis iš 10 medienos spalvų: beržo, beržo šakų, pušies, pušies šakų, ąžuolo, ąžuolo šakų, buko, baltos, raudonmedžio ir juodos. Visos spalvos labai panašios į natūralias medienos spalvas.


TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
20.02.2012

Colowood - Vandeninis glaistas

 
Colowood
APIBŪDINIMAS Vandeninis medienos glaistas.
SAVYBĖS

Skirtas patalpose esančių medinių paviršių, pvz.: plaušų plokščių, masyvinės medienos ir faneros, skylėms glaistyti.

Paskirtis Rekomenduojama baldams, durims ir medinėmis sienų bei lubų dailylentėms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Beržo, beržo šakų, pušies, pušies šakų, ąžuolo, ąžuolo šakų, buko, balta, raudonmedžio ir juoda
Blizgumas Matinis
Teorinė išeiga Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.
Skiediklis Vanduo
Įrankiai

Mentelė

Džiūvimo laikas Ploną glaisto sluoksnį galima šlifuoti po 4 val., storesnį – po 24 val.
Sausasis likutis 64±2 proc. - tūrio dalis
82±2proc. - masės dalis
Tankis 2±0,2 kg/l
Gaminio kodas 007 2074, 007 2075, 007 2076, 007 2077, 007 2078, 007 2079, 007 2080, 007 2081, 007 2083, 007 2209

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas Pašalinkite dulkes, atplaišas ir nešvarumus.
Dengimas Denkite mentele. Jei reikia, atskieskite vandeniu. Dideles skyles glaistykite du ar daugiau kartų. Nuglaistytą paviršių nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.
Viršutinio sluoksnio danga Rekomenduojama naudoti vandenines, UV kietinamas vandenines ir tirpiklinesTikkurila dangas.
Komponentų maišymas Pašalinkite dulkes, atplaišas ir nešvarumus.
Įrankių valymas Plaukite vandeniu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias LOJ kiekis glaiste – 22 g/l. Didžiausias LOJ kiekis skiestame glaiste (vandens naudojant 10 tūrio proc.) – 20 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje ir profesionaliai.
Saugos duomenų lapasColowood
 
-


Atgal