Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Diccoplast 30 TIX

Dvikomponenčiai rūgštiniai tiksotropiniai viršutinio sluoksnio dažai, skirti naudoti patalpose.


Tirpikliniai dažaiĮrankiai purkštuvas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
11
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
13
m2/l

Gerai paviršiaus nelygumus paslepiantys tiksotropiniai dažai

Dažai „Diccoplast 30 TIX“ naudojami vertikaliems paviršiams dažyti, nes yra tiksotropiniai ir vertikaliai dengiami nevarva.

Greitai džiūstantys viršutinio sluoksnio dažai

„Diccoplast 30 TIX“ – greitai džiūstantys plačios paskirties dažai. Turi didelį sausąjį likutį ir gerai užpildo bei paslepia paviršiaus nelygumus. Šie dažai yra spalvinami ir pasižymi plačia spalvų gama.Dažai „Diccoplast 30 TIX“ dažniausiai naudojami:TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
20.12.2012

Diccoplast 30 Tix - Rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai

 
Diccoplast_30_TIX
APIBŪDINIMAS Dvikomponenčiai rūgštiniai viršutinio sluoksnio dažai.
SAVYBĖS

Greitai džiūstantys, patvarūs, gerai paviršiaus nelygumus užpildantys vidaus dažai.

Gerai paviršiaus nelygumus paslepiantys tiksotropiniai dažai.

Paskirtis Rekomenduojama baldams, durims ir įvairiems mediniams bei medienos plaušų plokščių paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Spalvinimo sistema Temaspeed Premium.
Spalvų katalogai Spalvinama pagal spalvynus RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova ir Symphony.
Blizgumas Pusiau matinis
Emisijos klasifikacija Atitinka paviršiaus apdorojimo priemonių emisijos klasę E1. Išskiriamo formaldehido kiekis nustatytas pagal standarto EN 717-1 reikalavimus, jo koncentracija ore mažesnė nei 0,124 mg/m3.
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiestų)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

40–50 µm

100–120 g/m²

11–13 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis 1027 ir 1033
Maišymo santykis Dažai - 100 tūrio dalių- 655 serija
Kietiklis - 10 tūrio dalių - 006 2098
Įrankiai

Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai.

Mišinio tinkamumo trukmė (esant +23 ºC temperatūrai) Apie 48 val.
Džiūvimo laikas

100–120 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Galima liesti po

20–30 min.

10–20 min.

Galima krauti į rietuves po

4–6 val.

40–60 min.

Galima pakuoti po

1 d.

2–3 val.

Kraunant dengtą medieną į rietuves jos temperatūra neturi viršyti +35 ºC.

 

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Sausasis likutis 52±2 proc. - tūrio dalis
68±2 proc. - masės dalis
Tankis 1,3 kg/l
Gaminio kodas 655 serija

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc
Paviršiaus paruošimas Medienos paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P150–240. Gruntuotą paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P240–400. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
Gruntavimas Rekomenduojama naudoti gruntą Diccoplast Primer arba Diccoplast Plus Tix.
Dengimas Dengiant beoriu purkštuvu dažai skiedžiami (skiediklio naudojama 10–20 tūrio proc.), kad klampumas būtų 25–50 sek. (DIN4). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 80–140 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu dažai skiedžiami (skiediklio naudojama 10–20 tūrio proc.), kad klampumas būtų 25–50 sek. (DIN4). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 40–120 bar; oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant įprastu purkštuvu dažai skiedžiami (skiediklio naudojama 10–20 tūrio proc.), kad klampumas būtų 20–25 sek. (DIN4). Purkštuko skersmuo 1,4–1,8 mm, oro slėgis 2–3 bar.
Komponentų maišymas Dažus gerai išmaišykite. Pridėkite kietiklio 006 2098 (kietiklio naudokite 10 tūrio proc.) ir gerai sumaišykite. Atskieskite skiedikliu 1027 arba 1033, kad būtų reikiamo klampumo.

Nenaudokite metalinės taros dažams maišyti. Naudokite plastikinę, emaliuotą arba rūgštims atsparaus plieno tarą.
Įrankių valymas Valykite skiedikliu 1027 arba 1033.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Kategorija A/j. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 500 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 400 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštuose naudoti dažuose (skiediklio naudojant 20 tūrio proc.) – 480 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Saugos duomenų lapasDiccoplast 30 Tix
 
-


Atgal

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!