TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
03.02.2016

Pinja Flex Combi 25 - Vandeniniai viršutinio sluoksnio dažai

 
Tikkurila_Industry_9L
M1
APIBŪDINIMAS Vienkomponenčiai vandeniniai poliakriliniai viršutinio sluoksnio dažai.
SAVYBĖS
  • Sudaro greitai džiūstančią, mažai vandeniui laidžią elastingą plėvelę.
  • Saugo paviršių nuo drėgmės ir saulės.
  • Galima naudoti kaip gruntą ir (arba) kaip viršutinio sluoksnio dažus.

Paskirtis Rekomenduojama mediniams langų rėmams ir lauko durims.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Spalvinimo sistema Avatint
Spalvų katalogai Spalvinama pagal Tikkurila medinių fasadų dažų spalvynus.
Blizgumas Pusiau matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiestų)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

50 µm

155 g/m²

8–9 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis Vanduo
Įrankiai

Beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Džiūvimo laikas

100–120 g/m2

+20 ºC

+50 ºC

Galima šlifuoti po

1 val.

30 min.

Galima liesti po

2 val.

1 val.

Kraunant dengtą medieną į rietuves jos temperatūra neturi viršyti +35 ºC.

 

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Sausasis likutis Apie 39 proc. (naudojant bazę A) - tūrio dalis
Apie 50 proc. (naudojant bazę A) - masės dalis
Tankis 1,2 kg/l l (naudojant bazę A)
Gaminio kodas 38V 6001 (bazė A)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc.
Paviršiaus paruošimas Pašalinkite dulkes, atplaišas ir nešvarumus.
Gruntavimas Rekomenduojama naudoti gaminius Pinjadur Primer, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Isolator arba Pinja Flex Primer.
Dengimas Dengiant beoriu purkštuvu antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 80–160 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 40–120 bar; oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.
Komponentų maišymas Dažus gerai išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų. Dažų skiesti nereikia, jie yra reikiamo klampumo.
Įrankių valymas Plaukite vandeniu arba valykite įrankių valikliu Tikkurila Pensselipesu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Subkategorija A/d. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 30±10 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje ir profesionaliai.
Saugos duomenų lapasPinja Flex Combi 25
 
-


Atgal