TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
10.01.2017

Colofill - Epoksidinis glaistas

 
Colofill
APIBŪDINIMAS Dvikomponentis betirpiklis epoksidinis glaistas.
SAVYBĖS

Porėti mineraliniai paviršiai prieš juos glaistant turi būti nugruntuoti epoksidiniu laku arba epoksidiniais dažais.


Turi labai mažą lakiųjų organinių junginių kiekį.

Paskirtis Skirtas medinių, taip pat ir sluoksniuotosios medienos, paviršių plyšiams, skylėms ir siūlėms glaistyti. Taip pat gali būti naudojamas betonui, gipsui bei kitokiems mineraliniams paviršiams ir metalui glaistyti.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Medienos
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis

Teorinė išeiga

100 µm

10–11 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo plyšių, skylių bei siūlių dydžio ir dengiamo paviršiaus nelygumo. 1 m2 padengti 1 mm storio sluoksniu reikia maždaug 1 litro glaisto.

Maišymo santykis Glaistas - 2 tūrio dalys - 008 4611
Kietiklis - 1 tūrio dalis - 008 4612
Įrankiai

Guminė arba plieninė mentelė

Mišinio tinkamumo trukmė (esant +23 ºC temperatūrai) Apie 1 val.
Džiūvimo laikas

 

+23 ºC

Galima dengti kitą sluoksnį po

8–4 val.

Galima šlifuoti po

12–24 val.

Visiškai išdžiūsta po

7 d.

 Esant mažesnei temperatūrai džiūsta ilgiau.

Sausasis likutis 100 proc. - tūrio dalis
Tankis 1,1 kg/l (paruošto naudoti)
Gaminio kodas 008 4611

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +15 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 97 proc. Galima džiovinti džiovinimo kamerose ir kambario temperatūroje.
Paviršiaus paruošimas Pašalinkite dulkes, atplaišas ir nešvarumus.
Gruntavimas Porėtą paviršių padenkite gruntu Temafloor 200. Dengiant epoksidiniais dažais taip pat galima naudoti standartinį epoksidinį gruntą.
Skiedimas Neskiedžiama.
Dengimas Denkite gumine arba plienine mentele. Nuglaistykite visą paviršių, stenkitės, kad nebūtų glaisto pertekliaus. Jei paviršius labai nelygus, rekomenduojama dengti du glaisto sluoksnius (antras sluoksnis dengiamas maždaug po 8 val.). Po 12 val. (esant +23 ºC temperatūrai) glaistytas vietas nušlifuokite (sausuoju arba šlapiuoju būdu).
Komponentų maišymas Pirmiausia atskirai išmaišykite bazę ir kietiklį. Gerai sumaišykite bazę su kietikliu nurodytu santykiu naudodami elektrinę maišyklę. Nepakankamai arba netinkamu santykiu sumaišius komponentus dažų danga džius nevienodai, jos savybės bus prastesnės.

Mišinio kiekis apskaičiuojamas atižvelgiant į dengiamo paviršiaus plotą ir mišinio tinkamumo trukmę.
Įrankių valymas Valykite skiedikliu 1029 arba 1031.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Kategorija A/j. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 500 g/l. Didžiausias LOJ kiekis glaiste – iki 500 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik profesionaliai.
Saugos duomenų lapasColofill
Skiediklio saugos duomenų lapasColofill
Kietiklio saugos duomenų lapasColofill
 
-


Atgal