TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
18.07.2016

Dicco Crystal 30 - Rūgštiniai dažai

 
Tikkurila_Industry_9L
APIBŪDINIMAS Dvikomponenčiai rūgštiniai dažai.
SAVYBĖS

Greitai džiūstantys, patvarūs, gerai paviršiaus nelygumus užpildantys vidaus dažai.

Ilgai išlaiko ryškią spalvą.

Gerai paviršiaus nelygumus paslepiantys tiksotropiniai dažai.

Ypač tinka greitos gamybos linijoms.

Neturi aromatinių tirpiklių.

Paskirtis Rekomenduojama baldams, durims ir įvairiems mediniams bei medienos plaušų plokščių paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Spalvinimo sistema Temaspeed Premium
Spalvų katalogai Spalvinama pagal spalvynus RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova ir Symphony.
Blizgumas Pusiau matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiestų)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

50–60 µm

120–130 g/m²

10–11 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis 1035 ir 1058
Maišymo santykis Dažai - 100 tūrio dalių - 78V serija
Kietiklis - 10 tūrio dalių - 006 2098
Įrankiai

Beoris, kombinuotasis ir įprastas purkštuvai

Mišinio tinkamumo trukmė (esant +23 ºC temperatūrai) Apie 24 val.
Džiūvimo laikas

120–130 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Galima liesti po

10–20 min.

5–15 min.

Galima krauti į rietuves po

3–4 val.

35–45 min.

Galima pakuoti po

12–16 val.

60–90 min.

Kraunant dengtą medieną į rietuves jos temperatūra neturi viršyti +35 ºC.

 

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Sausasis likutis 50±2 proc. - tūrio dalis
65±2 proc. - masės dalis
Tankis 1,2 kg/l
Gaminio kodas 78V serija

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc.
Paviršiaus paruošimas Medienos paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P150–240. Gruntuotą paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P240–400. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
Gruntavimas Rekomenduojama naudoti gruntą Diccoplast Primer arba Diccoplast Plus Tix.
Dengimas Dengiant beoriu purkštuvu dažai skiedžiami (skiediklio naudojama 15–25 tūrio proc.), kad klampumas būtų 20–40 sek. (DIN4). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 80–140 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu dažai skiedžiami (skiediklio naudojama 15–25 tūrio proc.), kad klampumas būtų 25–50 sek. (DIN4). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 40–120 bar; oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant įprastu purkštuvu dažai skiedžiami (skiediklio naudojama 15–25 tūrio proc.), kad klampumas būtų 20–25 sek. (DIN4). Purkštuko skersmuo 1,4–1,8 mm, oro slėgis 2–3 bar.
Komponentų maišymas Dažus gerai išmaišykite. Pridėkite kietiklio 006 2098 (kietiklio naudokite 10 tūrio proc.). Atskieskite skiedikliu 1035 arba 1058, kad būtų reikiamo klampumo.

Nenaudokite metalinės taros dažams maišyti. Naudokite plastikinę, emaliuotą arba rūgštims atsparaus plieno tarą.
Įrankių valymas Valykite skiedikliu 1035 arba 1058.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 420 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštuose naudoti dažuose (skiediklio naudojant 25 tūrio proc.) – 510 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje ir profesionaliai.
Saugos duomenų lapasDicco Crystal 30
Skiediklio saugos duomenų lapasDicco Crystal 30
Kietiklio saugos duomenų lapasDicco Crystal 30
 
-


Atgal