TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
23.10.2013

Novipur Clear Tix 20 - Poliuretaninis lakas

 
Tikkurila Industry 9L
APIBŪDINIMAS Dvikomponentis pusiau matinis poliuretaninis medienos lakas.
SAVYBĖS

Tiksotropinis visų rūšių medienos lakas.

Labai tvirtas, gerai paviršiaus nelygumus užpildantis ir lengvai dengiamas lakas.

Paskirtis Rekomenduojama baldams, durims ir įvairiems mediniams patalpose esantiems paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Bespalvis
Blizgumas Pusiau matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiesto)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

26–33 µm

80–100 g/m²

10–12 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Maišymo santykis Lakas - 100 tūrio dalių - 005 5794
Kietiklis - 50 tūrio dalių - 007 1264 arba 007 1260
Įrankiai Beoris, kombinuotasis  bei įprastas purkštuvai ir plokščiačiurkšlis dengtuvas
Mišinio tinkamumo trukmė (esant +23 ºC temperatūrai) Apie 7 val.
Džiūvimo laikas

80–100 g/m2

+23 ºC

+50 ºC

Galima liesti po

1–2 val.

30–60 min.

Galima krauti į rietuves po

6–8 val.

2–3 val.

Galima pakuoti po

1–2 d.

10–12 val.

Kraunant dengtą medieną į rietuves jos temperatūra neturi viršyti +35 ºC.

 

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Ypatinga savybė Skiedikliai: 1069, 1068 (lėtai veikiantis) arba 1062 (lėtai veikiantis).
Sausasis likutis 32±2 proc. - tūrio dalis
37±2 proc. - masės dalis
Tankis 0,97 kg/l
Gaminio kodas 005 5794

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc.
Paviršiaus paruošimas Medienos paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P150–240. Gruntuotą paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P240–400. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
Gruntavimas Rekomenduojama naudoti gaminius Novipur Sealer Tix arba Novipur Sealer ST.
Dengimas Dengiant beoriu purkštuvu lakas skiedžiamas (skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.), kad klampumas būtų 20–30 sek. (DIN4). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 100–160 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu lakas skiedžiamas (skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.), kad klampumas būtų 20–30 sek. (DIN4). Antgalio skersmuo 0,011–0,015", medžiagos slėgis 40–140 bar; oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant įprastu purkštuvu lakas skiedžiamas (skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.), kad klampumas būtų 20–25 sek. (DIN4). Antgalio skersmuo 1,4–1,8 mm, oro slėgis 2–3 bar.

Dengiant plokštumine čiurkšle („užuolaidinis“ dengimas) lakas skiedžiamas (skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.), kad klampumas būtų 35–50 sek. (DIN4). Stenkitės, kad siurbimo slėgis ir tekėjimo greitis nebūtų per didelis.
Komponentų maišymas Laką gerai išmaišykite. Pridėkite kietiklio 007 1264 arba 007 1260 (kietiklio naudokite 50 tūrio proc.) ir gerai sumaišykite. Atskieskite skiedikliu 1069, 1068 arba 1062, kad būtų reikiamo klampumo.
Įrankių valymas Valykite skiedikliu 1069, 1068 arba 1062.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias LOJ kiekis lake – 620 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti lake (skiediklio naudojant 20 tūrio proc.) – 670 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje.
Saugos duomenų lapasNovipur Clear Tix 20
Skiediklio saugos duomenų lapasNovipur Clear Tix 20
Kietiklio saugos duomenų lapasNovipur Clear Tix 20
 
-


Atgal