TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
12.12.2014

Pinja Flex Isolator - Akrilinis gruntas

 
Tikkurila_Industry_9L
APIBŪDINIMAS Greitai džiūstantis vandeninis akrilinis lauko medienos gruntas.
SAVYBĖS

Ypač tinka maumedžio ir kitai sakingai medienai.

Mažina sakų išsiskyrimą ir jų poveikį viršutinio sluoksnio dažų spalvai. Rekomenduojama dengti du sluoksnius, kad būtų užtikrintas geras izoliacinis poveikis.

Paskirtis Rekomenduojama mediniams langų rėmams ir lauko durims.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Baltas
Blizgumas Matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiesto)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

40 µm

150 g/m²

8–9 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis Vanduo
Įrankiai

Beoris ir kombinuotasis purkštuvai

Džiūvimo laikas

80–100 g/m2

+20 ºC

+50 ºC

Galima šlifuoti po

1–3 val.

30–60 min.

Kraunant dengtą medieną į rietuves jos temperatūra neturi viršyti +35 ºC.

 

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Sausasis likutis Apie 36 proc. - tūrio dalis
Apie 49 proc. - masės dalis
Tankis 1,3 kg/l
Gaminio kodas 006 5031

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc.
Paviršiaus paruošimas Medienos paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P150–320. Gruntuotą paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P320–600. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
Dengimas Dengiant beoriu purkštuvu, jei reikia, gruntą galima skiesti (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,009–0,013", medžiagos slėgis 100–160 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu, jei reikia, gruntą galima skiesti (vandens naudojama iki 10 tūrio proc.). Antgalio skersmuo 0,009–0,013", medžiagos slėgis 40–140 bar; oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiama 1 arba 2 sluoksniai.
Viršutinio sluoksnio danga Rekomenduojama naudoti dažus Pinja Flex 30.
Komponentų maišymas Gruntą gerai išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų. Jei reikia, atskieskite vandeniu.
Įrankių valymas Plaukite vandeniu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti grunte – 65 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje ir profesionaliai.
Saugos duomenų lapasPinja Flex Isolator
 
-


Atgal