TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
19.12.2014

Pinjalac Solid Dipp - Akrilinis lakas

 
Pinjalac Solid Dipp
APIBŪDINIMAS Vandeninis akrilinis lakas.
SAVYBĖS Greitai džiūstantis, elastingą plėvelę sudarantis lauko lakas.

Ypač tinka naudojant nardinamąjį ir pilamąjį dengimo būdus.

Paskirtis Rekomenduojama mediniams langų rėmams, lauko durims, dailylentėms ir lauko baldams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Bespalvis. Spalvinimo sistema Akvi Tone.
Spalvų katalogai Spalvinama pagal spalvyną Symphony.
Blizgumas Pusiau blizgus
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiesto)

Teorinė išeiga

 

vieno sluoksnio

 

 

sausos

šlapios

 

 

40–45 µm

100–125 g/m²

8–10 m2/l

 

dviejų sluoksnių

 

 

80–90 µm

 

4–5 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis Vanduo
Įrankiai Nardinamasis bei pilamasis dengtuvai ir beoris, kombinuotasis bei įprastas purkštuvai
Džiūvimo laikas

100–120 g/m2

+20 ºC

+50 ºC

Galima šlifuoti po

1–3 val.

30–60 min.

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.

Sausasis likutis Apie 37 proc. - tūrio dalis
Apie 37 proc. - masės dalis
Tankis 1 kg/l
Gaminio kodas 387 6910

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +18 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc.
Paviršiaus paruošimas Medienos paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P150–240. Gruntuotą paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi P240–400. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
Gruntavimas Rekomenduojama naudoti dažyvę Pinja Wood Stain.
Dengimas Dengiant nardinamuoju ir pilamuoju dengtuvu lakas skiedžiamas, kad klampumas būtų 11–13 sek. (DIN4).

Dengiant beoriu purkštuvu antgalio skersmuo 0,009–0,013", medžiagos slėgis 80–160 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu antgalio skersmuo 0,009–0,013", medžiagos slėgis 80–160 bar; oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant įprastu purkštuvu antgalio skersmuo 1–1,8 mm, oro slėgis 1,5–3 bar.
Komponentų maišymas Laką gerai išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų. Atskieskite vandeniu iki reikiamo klampumo. Palikite 10–20 min. nusistovėti.
Įrankių valymas Plaukite vandeniu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias LOJ kiekis lake – 85 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik profesionaliai.
Saugos duomenų lapasPinjalac Solid Dipp
 
-


Atgal