TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
12.08.2016

Fontefacade SC 10 - Vienasluoksniai akriliniai lauko dažai

 
Tikkurila Industry 9L
APIBŪDINIMAS Vienkomponenčiai vandeniniai greitai džiūstantys vienasluoksniai akriliniai lauko dažai.
SAVYBĖS

Tinka naudoti greitoms gamybos linijoms. 

Galima naudoti kaip gruntą ir kaip viršutinio sluoksnio dažus.

Geras atsparumas paviršių tarpusavio lipnumui.

Geras atsparumas atmosferos poveikiui.

Paskirtis Rekomenduojama lauke esantiems mineraliniams paviršiams, pvz., pluoštinio cemento plokštėms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Bazė A ir C
Spalva Spalvinimo sistema Avatint
Spalvų katalogai Spalvinama pagal Tikkurila fasadų, RAL ir NCS lauko dažų spalvynus.
Blizgumas Matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis (neskiestų)

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

90–160 µm

150–300 g/m2

3–9 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dažymo būdo, dengimo sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis Vanduo
Įrankiai Beoris arba kombinuotasis purkštuvas.
Džiūvimo laikas

Dangos storis 170 µm

+23 ºC

+40 ºC

Galima liesti ar krauti į rietuves po

15 min.

5 min.

Mechaninį atsparumą danga įgauna po kelių dienų. Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.

Sausasis likutis Apie 48 proc. - masės dalis
Apie 60 proc. - tūrio dalis
Tankis 1,2 kg/l
Sandėliavimas Saugokite nuo šalčio. Geriausia laikyti +15–25 °C temperatūroje.
Gaminio kodas 58V serija

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Būtina užtikrinti gerą vėdinimą.
Paviršiaus paruošimas Pašalinkite purvą, dulkes ir riebalus.
Gruntavimas Naudokite dažus Fontefacade SC 10.
Skiedimas Rekomenduojama neskiesti. Jei reikia, skiedžiama vandeniu (vandens naudojama iki 2 tūrio proc.). Atskiedus danga džius lėčiau.
Dengimas Dengiant beoriu purkštuvu antgalio skersmuo 0,015–0,019", medžiagos slėgis 80–160 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu antgalio skersmuo 0,015–0,019", medžiagos slėgis 80–160 bar, oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.
Komponentų maišymas Prieš naudodami gerai išmaišykite.
Įrankių valymas Plaukite vandeniu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Subkategorija A/c. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 40 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 30±10 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Skirta naudoti tik pramonėje.
Saugos duomenų lapasFontefacade SC 10
 
-


Atgal