Energetikos ir telekomunikacijų infrastruktūra


Kompanija „Tikkurila“ siūlo įvairias dažymo sistemas ir dangas lauke bei patalpose esančioms ir mirkstančioms plieninėms konstrukcijoms, taip pat pritaikytas naudoti įvairiomis aplinkos sąlygomis, normaliame bei atšiauriame klimate, šaltyje bei karštyje ir esant įvairiam cheminiam poveikiui.

Kompanija „Tikkurila“ dalyvauja įvairiuose su energetikos infrastruktūra susijusiuose projektuose, apimančiuose branduolines ir atliekų deginimo jėgaines, hidroelektrines, šilumines elektrines, kasybos įrangą, šilumokaičius, dujotiekius, transformatorius, atramas ir kt.

Dauguma kompanijos „Tikkurila“ dangų sistemų atitinka standarto ISO 12944 reikalavimus. Pristatome sistemas, skirtas įvairioms koroziškumo kategorijoms: C2, C3, C4, C5-I ir C5-M.


Dažymo sistemos, skirtos koroziškumo kategorijai C3


Dažymo sistemos, skirtos koroziškumo kategorijai C4


Dažymo sistemos, skirtos koroziškumo kategorijai C5


Dažymo epoksidiniais dažais sistemos patalpose

Yra paviršių patalpose, kurie neveikiami nepalankių atmosferos sąlygų.Karščiui atsparios dengimo sistemos


Chemiškai atsparios dengimo sistemos


Atnaujinimo sistemos, skirtos įvairioms koroziškumo kategorijoms


Plieninių šiluminių elektrinių konstrukcijų dengimo sistemos


Skaitykite daugiau