Plieninės lauko konstrukcijos


Kompanijos „Tikkurila“ asortimente gausu plieninėms konstrukcijoms skirtų pramoninių dažų ir dangų. Jos siūlomi gaminiai ir sistemos atitinka pasaulinį plieninių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos standartą ISO 12944. Šio standarto 5 skirsnis nustato, kokios apsauginių dangų sistemos turi būti naudojamos, kai aplinkos koroziškumo kategorija yra C2, C3, C4, C5-I ir C5-M. Šis standartas taip pat nustato patvarumo kategorijas, kurios rodo, kada dažų dangą reikia atnaujinti:

  • Didelis patvarumas (H) – eksploatacijos laikotarpis > 15 metų
  • Vidutinis patvarumas (M) – eksploatacijos laikotarpis 5–15 metų
  • Mažas patvarumas (L) – eksploatacijos laikotarpis < 5 metų

Kai kurios kompanijos „Tikkurila“ dangų sistemos taip pat atitinka Norvegijos standartus NORSOK. Standarto NORSOK apsauginių dangų sistemoms keliami reikalavimai yra vieni griežčiausių rinkoje. Pagal šį standartą atliekami bandymai atitinka standartą ISO 20340. Naujoms plieninėms konstrukcijoms apsaugoti ir senai dangai atnaujinti skirtas kompanijos „Tikkurila“ dažymo ir dangų sistemas galima naudoti nestipriai ir stipriai veikiamiems paviršiams


Naujų plieninių konstrukcijų dažymo sistemos

Jei ieškote cinkuotiems ar aliumininiams paviršiams skirtų sistemų, prašom pasinaudoti dažymo sistemų paieška>>


Dažymo sistemos, skirtos koroziškumo kategorijai C3

Koroziškumo kategorija C3 Vidutinio atmosferinio koroziškumo kategorija

Lauke Miesto ir pramoninė aplinka, vidutinis užterštumas sieros dioksidu. Mažai druskingos pakrantės teritorijos.

Patalpoje Didele drėgme ir oro užterštumu pasižyminčios gamybinės patalpos, pvz.: maisto perdirbimo gamyklos, skalbyklos, alaus daryklos, pieninės.Dažymo sistemos, skirtos koroziškumo kategorijai C4

Koroziškumo kategorija C4 Didelio atmosferinio koroziškumo kategorija

Lauke Vidutiniškai druskingos pramoninės ir pakrantės teritorijos.

Patalpoje Chemijos gamyklos, baseinai, elingai.Dažymo sistemos, skirtos koroziškumo kategorijai C5-I

Koroziškumo kategorija C5-I  Labai didelio (pramoninė aplinka) atmosferinio koroziškumo kategorija

Lauke  Pramoninės teritorijos, pasižyminčios didele drėgme ir atšiauriu klimatu.

Patalpoje  Statiniai arba teritorijos, kur beveik nuolat susidaro kondensatas ir yra didelė tarša.Dažymo sistemos, skirtos koroziškumo kategorijai C5-M

Koroziškumo kategorija C5-M  Labai didelio (jūrinė aplinka) atmosferinio koroziškumo kategorija

Lauke Labai druskingos pakrantės ir jūros teritorijos.

Patalpoje Statiniai arba teritorijos, kur beveik nuolat susidaro kondensatas ir yra didelė tarša.Dažymo sistemos, skirtos mirkstantiems objektams

Im1  Mirkstantiems gėlame vandenyje.
Im2  Mirkstantiems jūros arba sūrokame vandenyje.
Im3  Mirkstantiems nešvarumuose.Remontinio dažymo sistemos