TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
25.10.2017

Fontefire WF - Priešgaisrinė danga

 
Tikkurila Industry 9L
APIBŪDINIMAS Vandens pagrindu pagaminta priešgaisrinė danga su geriausiomis įmanomomis ugnies atsparumo savybėmis medienos paviršiams. Veikiama karščio plečiasi ir sudaro izoliacinį putų sluoksnį.
SAVYBĖS

Atitinka standarto EN 13501-1:2007+A1:2009, klasės B-s1d0, reikalavimus.

Sudėtyje yra priedų, saugančių dangos sluoksnį nuo pelėsio atsiradimo.

Skirta patalpų ir lauko mediniams paviršiams.

Naudojama kaip ugniai atspari patalpose ir lauke esančių medienos, medienos plaušų bei drožlių plokščių ir sluoksniuotosios medienos paviršių danga.

Paskirtis Naudojama kaip ugniai atspari patalpose ir lauke esančių medienos, medienos plaušų bei drožlių plokščių ir sluoksniuotosios medienos paviršių danga.

TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva Šviesiai pilka
Blizgumas Matinis
Teorinė išeiga

Rekomenduojamas dangos storis

Teorinė išeiga

sausos

šlapios

 

130 µm

350 g/m²

3,5 m2/l

140 µm

380 g/m²

3,3 m2/l

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Skiediklis Vanduo
Įrankiai

Vakuuminis ir šepetinis dengtuvai, beoris ir kombinuotasis purkštuvai.

Džiūvimo laikas

 

Esant +50 °C temperatūrai ir

50 proc.santykiniam oro drėgniui

Nelimpa dulkės po

5 min.

Galima liesti po

10 min.

Galima dengti kitą sluoksnį po

1 val.

Būtina džiovinti džiovinimo kameroje.

 

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo šlapios dangos sluoksnio storio, atspalvio, temperatūros, santykinio oro drėgnio ir vėdinimo.
Sausasis likutis 46±2 proc. - tūrio dalis
54±2 proc. - masės dalis
Tankis 1,24 kg/l
Gaminio kodas 006 6770

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Lauko medienos drėgnis turi neviršyti 18 proc., vidaus medienos drėgnis turi neviršyti 15 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +15 ºC, o santykinis oro drėgnis turi būti 20–60 proc.
Paviršiaus paruošimas Pašalinkite nešvarumus ir dulkes.

Pastaba. Dengti galima tik ant sausos naujos medienos. Tik pramoniniam naudojimui.
Dengimas Dangą gerai išmaišykite. Greitai nemaišykite. Venkite putos susidarymo maišymo metu.

Eglinis paviršius. Naudokite 350 g/m2 šlapios dangos, rekomenduojamas sluoksnio storis 175 g/m².

Kiti lauko medienos paviršiai. Naudokite 380 g/m2 šlapios dangos, rekomenduojamas sluoksnio storis 190 g/m².

Kiti vidaus medienos paviršiai. Naudokite 350 g/m2 šlapios dangos, rekomenduojamas sluoksnio storis 175 g/m².

Vakuuminiu dengtuvu denkite pagal gamintojo instrukcijas

Dengiant beoriu purkštuvu danga neskiedžiama. Antgalio skersmuo 0,015–0,026", medžiagos slėgis 60–80 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant kombinuotuoju purkštuvu danga neskiedžiama. Antgalio skersmuo 0,013–0,015", medžiagos slėgis 40–80 bar; oro slėgis 1–3 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.

Dengiant šepetiniu dengtuvu danga neskiedžiama.

Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dažų dangos spalva gali pakisti.
Viršutinio sluoksnio danga Naudokite gaminius Ultra Pro (100 g/m²), Akvi Top DS 25 (100 g/m²).

Dengdami ir surinkdami vietoje kreipkitės į kompanijos Tikkurila techninį personalą.
Įrankių valymas Plaukite vandeniu.
Paviršiaus priežiūra Kraunant dengtą medieną į rietuves jos temperatūra neturi viršyti +30 ºC. Tarp padengtos medienos plokščių turi būti dedama izoliacinė puta.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB) Didžiausias LOJ kiekis dangoje – 19 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Saugos duomenų lapasFontefire WF
 
-


Atgal