PRIVATUMO POLITIKA  – UAB „TIKKURILA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PARDAVIMŲ TIKSLAIS


1. Duomenų valdytojas

UAB „TIKKURILA“

Sietyno g. 8, Vilnius

 

 

2. Kontaktinė informacija

 

UAB „TIKKURILA“

Sietyno g. 8, Vilnius

El. p. duomenusauga@tikkurila.com

 

 

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

TIKKURILA tvarko klientų ir (arba) jų kontaktinių asmenų asmens duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:

  • analizuoti ir gerinti santykį su įmone, kurią duomenų subjektas atstovauja;
  • teikti produktus ir paslaugas, pavyzdžiui, kai perkate mūsų gaminius, naudojatės mūsų skaitmeninėmis paslaugomis, užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškius ir dalyvaujate mūsų mokymuose bei kituose renginiuose. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atsižvelgiant į teises ir pareigas, nustatytas sutartyje ar kitame Jūsų susitarime su TIKKURILA;
  • susisiekti su Jumis, pavyzdžiui, svarbių perspėjimų ar kitų pranešimų, susijusių su mūsų paslaugomis (tokiomis kaip mokymai), siuntimui, taip pat pranešti, kad pasikeitė mūsų paslaugos ar paprašyti Jūsų palikti atsiliepimą apie mūsų produktus ir paslaugas;
  • informuoti apie naujus produktus, paslaugas ar nuolaidas, kurias gali pasiūlyti TIKKURILA. TIKKURILA gali naudoti Jūsų asmeninius duomenis pasiūlymų individualizavimui ar tam, kad pasiūlytų Jums labiau aktualų turinį, pavyzdžiui, rekomendacijas ir pritaikytą turinį bei mūsų ir kitų trečiųjų šalių paslaugų reklamas.
  • TIKKURILA ūkinės komercinės veiklos valdymui ir plėtrai.

 

Duomenų tvarkymas yra paremtas siekiant teisėto TIKKURILA intereso arba duomenų subjekto sutikimu.

 

4. Surinkti asmens duomenys            

TIKKURILA surinkti asmens duomenys gali, be kita ko, apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:

- vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas, bendrovės, kuriai atstovauja duomenų subjektas, pavadinimas ir kontaktinė informacija.


5. Slapukai

TIKKURILA internetinėse svetainėse naudojami slapukai. Slapukai – tai nedideli failai, kurie siunčiami į vartotojo įrenginį iš internetinės svetainės ir saugomi naršyklėje, kol vartotojas naršo internetinėje svetainėje. Kai vartotojas vėl grįžta į tą pačią internetinę svetainę, ji gali atkurti slapuke išsaugotą informaciją, siekiant informuoti internetinę svetainę apei ankstesnius vartotojo veiksmus joje.

Kai lankomos TIKKURILA internetinės svetainės, slapukas gali būti įrašytas jūsų įrenginyje, siekiant palengvinti naudojimąsi mūsų internetinėmis svetainėmis. Galite išjungti slapukų naudojimą pakeitę naršyklės nustatymus, tačiau tokiu būdu TIKKURILA internetinės svetainės veikimas gali sulėtėti, o prieiga prie kai kurių jos dalių neveikti. Kai naršote TIKKURILA internetinėje svetainėje ir Jūsų nustatymai priima slapukus, tai laikoma Jūsų aiškiu sutikimu naudoti slapukus TIKKURILA internetinėse svetainėse.


6. Internetinė rinkodara ir rinkodaros automatizavimas

TIKKURILA gali naudoti partnerių teikiamas paslaugas siekiant suteikti tikslinę reklamą internete. Šie paslaugų teikėjai gali pridėti slapukus ar stebėjimo įrankius renkant duomenis apie jūsų apsilankymus internetinėje svetainėje tam, kad būtų tikslingai nukreipta TIKKURILA komunikacija.

TIKKURILA naudojamose rinkodaros automatizavimo ir pakartotinės rinkodaros priemonėse naudojami trečiųjų šalių slapukai (angl. third-party cookies). Kai vartotojas apsilanko mūsų svetainėje, vartotojo naršyklėje suteikiamas unikalus identifikatorius (kodas). Jei vartotojas atskleidžia asmens duomenis, pavyzdžiui, užpildydamas kontaktų formą arba paspaudęs TIKKURILA siunčiamuose el. laiškuose esančias nuorodas, unikalus identifikatorius gali būti susietas su vartotojo atskleistais asmens duomenimis.

 

7. Įprastiniai informacijos šaltiniai

Pagrindinė informacijos dalis surenkama iš duomenų subjekto arba iš bendrovės, kuriai asmuo atstovauja, taip pat iš programinės įrangos, kai duomenų subjektas naudoja ir (arba) perka mūsų produktus ir paslaugas.

Asmens duomenys ir jų atnaujinimai taip pat gali būti gaunami iš institucijų, organizacijų bei bendrovių, teikiančių kredito informacijos bei asmens duomenų atnaujinimo paslaugas, duomenis gaunant iš viešų informacijos šaltinių.

 

8. Įprastiniai duomenų perdavimai ir duomenų perdavimas už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų esančioms šalims

TIKKURILA pasitelkia išorinius paslaugų teikėjus, kurie tvarko asmens duomenis TIKKURILA vardu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. teikėjus asmens duomenims tvarkyti TIKKURILA vardu šioje Privatumo Politikoje nurodytais tikslais. TIKKURILA užtikrina, kad tokios paslaugos būtų teikiamos laikantis taisyklių, numatytų taikytinuose įstatymuose. Paslaugų teikėjams leidžiama naudoti asmens duomenis tik turint tikslą teikti sutartą paslaugą TIKKURILA bendrovei bei laikantis suderintų taisyklių su TIKKURILA.

Tvarkydama jūsų asmens duomenis TIKKURILA pasitelkia paslaugų teikėjus, serverius ir išteklius, esančius įvairiose šalyse. Tam tikra apimtimi šie duomenys taip pat bus perduoti kitoms bendrovėms, priklausančioms TIKKURILA įmonių grupei. TIKKURILA perduos jūsų duomenis taip pat į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kur privatumą reglamentuojantys įstatymai skiriasi nuo Europos įstatymų. TIKKURILA užtikrins, kad būtų teisiniai pagrindai duomenims perduoti ir kad duomenys bus apsaugoti pagal taikytiną teisę, ypač naudojant pavyzdines ES Komisijos sutartis dėl duomenų perdavimo. Jeigu reikalinga, nurodytas kontaktinis asmuo gali pateikti daugiau informacijos.

 

9. Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys bus saugomi tol, kol tai bus būtina, atsižvelgiant į TIKKURILA verslo poreikius – daugiausia 3 (tris) metus nuo paskutinio šalių dalykinio santykio.

 

 

10. Duomenų apsaugos principai

TIKKURILA užtikrins surinktų duomenų apsaugą naudodama tinkamas technines ir organizacines priemones.

Tik įgaliotieji TIKKURILA atstovai ir įgaliotieji išoriniai paslaugų teikėjai, teikiantys paslaugas TIKKURILA vardu, turi teisę tvarkyti darbuotojų duomenis. TIKKURILA suteikia ribotą prieigą prie duomenų, priklausomai nuo prieigos reikalingumo vykdant atitinkamas pareigas. Sistema yra apsaugota vadovaujantis TIKKURILA duomenų saugumo politika.

 

11. Teisė susipažinti su duomenimis

Turite teisę prašyti asmens duomenų, kurie saugomi registre apie jus, kopijos. Prašymas turi būti pateiktas el. paštu, nurodytu šioje Privatumo Politikoje arba užpildant formą čia

Jūs taip pat turite teisę uždrausti TIKKURILA tvarkyti asmens duomenis, jeigu nėra teisinių pagrindų jiems tvarkyti; taip pat turite teisę prašyti, kad TIKKURILA apribotų duomenų tvarkymą. Be to, turite teisę prašyti, kad TIKKURILA ištaisytų neteisingus Jūsų duomenis. Prašymą šiais klausimais turite pateikti nurodytu el. paštu arba užpildant formą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo.


 

12. Privatumo politikos pakeitimai

TIKKURILA pasilieka teisę kartkartėmis atlikti šios Privatumo Politikos bei savo klientų asmens duomenų tvarkymo praktikos pakeitimus.