Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
AvainlippuM1
 

Akvacoat

Vandeniniai epoksidiniai betoninių grindų dažai

Dvikomponenčiai vandeniniai epoksidiniai dažai, skirti naujoms ir senoms, taip pat anksčiau epoksidiniais dažais dažytoms ar epoksidine danga dengtoms betoninėms grindims dažyti.


KiiltäväMatta
Dažai grindims patalposeVandeniniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai teptukasTool: trowel
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l

Itin patvari danga

Rekomenduojama nestipriai mechaniškai ir chemiškai veikiamoms pramoninių patalpų, remonto dirbtuvių ir sandėlių grindims. Taip pat tinka garažų, balkonų, rūsių ir kt. grindims. Skirta naudoti tik profesionaliai.

Maža emisijos klasė

Šie epoksidiniai dažai priskiriami mažos emisijos klasei M1 ir yra itin patvarūs. Dažai turi Suomijos vėliavą ir raktą vaizduojantį ženklą, kuris yra suteikiamas Suomijoje pagamintiems gaminiams.

Daugybė atspalvių

Epoksidiniai dažai spalvinami pagal „Tikkurila“ grindų dažų ir kitus spalvynus.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
20.02.2015
 

Akvacoat - epoksidiniai grindų dažai

Apibūdinimas
Dvikomponenčiai vandeniniai epoksidiniai dažai.
Savybės

Dvikomponenčiai vandeniniai epoksidiniai dažai, skirti naujoms ir senoms, taip pat anksčiau epoksidiniais dažais dažytoms ar epoksidine danga dengtoms betoninėms grindims dažyti. Taip pat tinka betoniniams, plytiniams ir mineralinėmis plokštėmis dengtiems patalpų vidaus paviršiams.

 

Paskirtis
Rekomenduojama nestipriai mechaniškai ir chemiškai veikiamoms pramoninių patalpų, remonto dirbtuvių ir sandėlių grindims. Taip pat tinka garažų, balkonų, rūsių ir kt. grindims. Skirta naudoti tik profesionaliai.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai grindims patalpose Labai blizgantys dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai teptukas Tool: trowel
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l
Bazė
A ir CP
Spalva
Spalvinama pagal „Tikkurila“ grindų dažų ir kitus spalvynus.
Blizgumas
Labai blizgus
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga
Gruntavimas – 5–7 m²/l, viršutinis sluoksnis – 7–10 m²/l.
Pakuočių dydžiai
0.9 l, 2.7 l ir 9 l
Skiediklis
Vanduo
Maišymo santykis
Bazė - 3 tūrio dalys, kietiklis - 1 tūrio dalis.
Įrankiai

Teptukas, volelis arba mentelė.

Mišinio tinkamumo trukmė (esant +23 ºC temperatūrai)
Apie 1 val.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Dulkės nelimpa po 6 val., dengti kitą sluoksnį galima po 16 val., visiškai sukietėja po 7 d.
Sausasis likutis
Apie 60 proc.
Tankis
Apie 1,3 kg/l (sumaišius su kietikliu), ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +15 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Naujas betoninis paviršius. Pašalinkite netvirtą birų paviršiaus sluoksnį betono šlifuotuvu arba druskos rūgštimi. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Druskos rūgštį naudokite skiestą (viena dalis koncentruotos druskos rūgšties ir 4 dalys vandens). Kruopščiai nuplaukite vandeniu. Dengiamas paviršius turi būti sausas, tvirtas ir vientisas.

Senas betoninis paviršius. Nuplaukite tepalus, riebalus, chemikalus ir kitus nešvarumus plovikliu „Maalipesu“ ir (arba) nuvalykite betono šlifuotuvu arba šratavimo mašina. Šlifuotuvu pašalinkite atšokusį senos dangos sluoksnį. Trūkius ir duobutes pagilinkite iki tvirto betono sluoksnio, pvz., kampiniu šlifuotuvu, pašalindami birias daleles bei dulkes ir užglaistykite, pvz., cementiniu arba epoksidiniu glaistu. Glaistytas vietas nušlifuokite, kad susilygintų su neglaistytu paviršiumi.
Dengimas
Prieš supildami komponentą B į komponentą A maišykite juos atskirai 1–2 min. mentele arba maišytuvu. Supilkite kietiklį (maišymo santykis 3:1 tūrio dalys) ir maišykite dažų maišytuvu maždaug 3–5 min. nedideliu greičiu. Sumaišius nerūpestingai ar netinkamu santykiu darbas gali nepavykti.

Gruntuokite šiais dažais, skiestais vandeniu (vandens naudokite 30–40 tūrio proc.). Supilkite vandenį į paruoštą mišinį ir kruopščiai sumaišykite.

Viršutinį sluoksnį galima dengti po gruntavimo praėjus ne mažiau kaip 16 valandų. Dažus galima skiesti vandeniu (vandens naudokite 10–35 tūrio proc.).
Priežiūra
Dangos slidumui sumažinti naudokite miltelius „Liukueste“. Pirmąjį dangos sluoksnį denkite taip, kaip nurodytą. Maždaug po 24 val., kai jis ganėtinai išdžius, kad būtų galima vaikščioti, denkite neslidų sluoksnį toliau nurodyta seka. Atskieskite epoksidinius dažus „Akvacoat“ vandeniu (vandens naudokite 20 tūrio proc.). Kruopščiai sumaišykite naudodami dažų maišytuvą. Įpilkite slidumą mažinančių miltelių „Liukueste“ (10 l dažų naudokite vieną pakuotę (0,3 l) miltelių) ir kruopščiai sumaišykite naudodami dažų maišytuvą. Padenkite visą grindų paviršių arba dažymo juosta pažymėtas vietas naudodami volelį trumpais plaukeliais. Jei vieno sluoksnio nepakaktų, po 2 valandų galima dengti naują sluoksnį. Nerekomenduojama dengti storais sluoksniais, nes jie ilgai neišdžius, o išdžiūvę gali trūkinėti.
Įrankių valymas
Įrankius plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Paviršiaus priežiūra
Dažų danga įgauna reikiamą patvarumą ir atsparumą chemikalams maždaug po 2 savaičių, todėl iki tol dažyto paviršiaus nevalykite. Po to galite valyti šepečiu, grindų plovimo šepečiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių galima valyti neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkintu valymo įrankiu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Kietiklis. Sudėtyje yra epoksidinės dervos (bisfenolio A ir F, Mw < 700) ir oksirano, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] dariniai. Pavojinga. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. PATEKUS ANT ODOS: nedelsiant gerai nuplauti muilu ir vandeniu.

Bazė. Sudėtyje yra oksirano, amoniako reakcijos produktų, N-benzil darinys, polioksipropilendiamino. Pavojinga. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenolio. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
GHS05
GHS05
Sudėtyje yra epoksidinės dervos (bisfenolio A ir F, Mw < 700) ir oksirano, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] dariniai. Pavojinga. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. PATEKUS ANT ODOS: nedelsiant gerai nuplauti muilu ir vandeniu.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
Kietiklis – 9 klasė, III pakavimo grupė. Bazė – neklasifikuojama.
-

Spalvos

Grindų dažų spalvynas

Spalvos grindims. 20 spalvų pavyzdžių grindų dažymui. Jūsų išskirtiniam namų interjerui.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!