Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Betolux

Dažai grindims

Betolux sukuria tradicinį blizgų, tvirtą ir patikimą pagrindą. Tinka mediniams ir betoniniams paviršiams.


KiiltäväMatta
Dažai grindims patalposeTirpikliniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukasApplication conditions
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
11
m2/l

Paviršiai

Betolux dažai tinka medinėms ir betonimėms grindims, taip pat laiptams dažyti. Dažai skirti tiek komercinės paskirties, tiek gyvenamosioms patalpoms.

Spalvos

Jums tinkamiausią atspalvį galite išsirinkti iš Tikkurila tradicinių atspalvių spalvyno grindims. Spalvyną rasite aukščiau esančioje kortelėje Spalvos.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
18.12.2013
 

Betolux - tirpikliniai grindų dažai

Apibūdinimas
Uretano alkidiniai dažai grindims.
Savybės
Patalpų betono ir medinėms grindims, laiptams. Tinka anksčiau epoksidiniais dažais ar laku dengtų grindų dažymui.
Paskirtis
Betoninės, medinės grindys ir laiptai.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai grindims patalpose Blizgantys dažai Tirpikliniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas Application conditions
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
11
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Tikkurila grindų spalvynas.
Blizgumas
Blizgus
Teorinė išeiga
Betono grindys 7-9 m2/l, medinės grindys 9-11 m2/l.
Pakuočių dydžiai
0.9 l, 2.7 l, 9 l ir 18 l.
Skiediklis
Vaitspiritas 1050
Įrankiai

Teptuku, voleliu, purkštuvu.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Dulkės nelimpa po 3-4 val. Antrą sluoksnį galima dengti po 24 val. Paviršius galutinai sutvirtėja po mėnesio.
Atsparumas plovimui
Geras, SFS 3755.
Cheminis atsparumas
Atsparūs vaitspiritui, neatsparūs stipriems tirpikliams ir skiedikliams.
Atsparumas karščiui
120 ºC, šviesūs atspalviai gali pagelsti aukštoje temperatūroje, SFS 3757.
Sausasis likutis
Apie 50%.
Tankis
1,0 - 1,2 kg/l, ISO 2811.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti sausas ir švarus, mažiausiai 4 savaičių senumo. Santykinė drėgmė žemesnė nei 97%, oro temperatūra + 5 ºC, santykinis oro drėgnumas žemesnis kaip 80 %.
Paviršiaus paruošimas
Nauji paviršiai: betoninės grindys: šlifavimo mašina pašalinkite cemento klijus.Nuvalykite šlifavimo dulkes; medinės grindys: pašalinkite nuo paviršiaus purvą, riebalus, dulkes ir kitus nešvarumus.
Anksčiau dažyti paviršiai: nuplaukite paviršių Maalipesu valymo priemone, perplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite senų dažų atplaišas. Pašlifuokite paviršių ir nuvalykite šlifavimo dulkes.
Dažymas
Prieš naudojimą, dažus gerai išmaišykite. Dažykite 2 sluoksniais teptuku arba purkštuvu. Pirmą sluoksnį atskieskite Special Solvent vaitspiritu 20-25% tūrio. Antrą sluoksnį galima dengti po 24 val. Antro sluoksnio neskieskite arba galima atskiesti nedideliu santykiu.
Įrankių valymas
Special Solvent arba Tikkurila Pensselipesu (valiklis darbo įrankiams).
Paviršiaus priežiūra
Paviršius galutinai sutvirtėja po mėnesio. Naujai dažytą paviršių galima atsargiai valyti švaria šluoste. Paviršiui sutvirtėjus, valykite neutralia pH valymo priemone.
Remontinis dažymas
Remontinį dažymą rekomenduojama atlikti tais pačiais Betolux arba Betolux Akva dažais.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/i subkategorija 500 g/l (2010.) Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose 500 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra naftos, sunkiosios, hidrintos (alifatinių angliavandenilių tirpiklių). DEGUS! Naudokite tik gerai vėdinamose vietose. Neįkvėpti garų / aerozolio. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra metiletilketoksimo ir kobalto junginių. Gali sukelti alerginę reakciją. Produktas turi saugos duomenų lapą, pateikiamas pagal pareikalavimą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR
uju031012 / inh060704 / mkv161213 / 270

Spalvos

Grindų dažų spalvynas

Spalvos grindims. 20 spalvų pavyzdžių grindų dažymui. Jūsų išskirtiniam namų interjerui.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!