Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
AvainlippuM1MED
 

Harmony

Sudaro nuostabią visiškai matinę dangą

Vidaus dažai „Harmony“ naudojami svetainių ir miegamųjų sienoms bei luboms. Netgi ryškios spalvos atrodo švelnios ir sodrios. Būdami visiškai matiniai vizualiai išlygina net mažiausius paviršiaus nelygumus. Idealiai tinka kaip specialų efektą sukuriančio lako „Taika Stardust“ ir dažų „Taika Helmiaislasyyri“ gruntas.KiiltäväMatta
Dažai luboms ir sienoms patalposeVandeniniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l

Mūsų labiausiai „kvėpuojantys“ sienų dažai

Dažai „Harmony“ labai gerai praleidžia vandens garus. Jie priskiriami mažos emisijos klasei M1, todėl yra saugus pasirinkimas.


Vizualiai išlygina paviršių

Būdami visiškai matiniai dažai „Harmony“ vizualiai išlygina visus paviršiaus nelygumus ir paslepia smulkius dengimo trūkumus.

Švelnios ir sodrios spalvos

Galima spalvinti pagal spalvyną „Feel the Color“. Spalvos būna švelnios ir sodrios.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
29.03.2018
 

Harmony - visiškai matiniai sienų dažai

Apibūdinimas
Visiškai matiniai akriliniai vidaus dažai, atsparūs valymui.
Savybės
Naudojama betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, plytiniams, mediniams ir gipso-kartono, medienos drožlių bei plaušų plokštėmis dengtiems paviršiams. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams. Netinka durims ir baldams dažyti.
Paskirtis
Skirti svetainių, miegamųjų, vaikų kambarių ir kitų panašių sausų patalpų sienoms bei luboms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Visiškai matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Spalvinama pagal spalvynus „Feel the Color“, „Symphony“ ir „Feelings“.
Blizgumas
Visiškai matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga

Įgeriantys paviršiai – 7–9 m²/l, neįgeriantys paviršiai – 10–12 m²/l.

Pakuočių dydžiai
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 7,2, 9 l, 18 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Teptukas, volelis arba purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,017–0,021".

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Dulkės nelimpa po 30 min., dengti kitą sluoksnį galima po 1–2 val.

Atsparumas šlapiajam šveitimui
2 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998.
Cheminis atsparumas
Atsparūs cheminiams valikliams ir silpniems tirpikliams, pvz., vaitspiritui.
Atsparumas karščiui
Atlaiko 85 C temperatūrą (ISO 4211-2, ISO 4211-3).
Sausasis likutis
40 proc.
Tankis
Apie 1,3 kg/l priklausomai nuo spalvos, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio. Dažų negalima ilgai laikyti nesandariai uždarytose pakuotėse ir jei jie yra spalvinti. Spalvintus dažus reikia sunaudoti per vieną dažymo sezoną.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius. Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Nugruntuokite, pvz., gruntu „Varma Primer“.

Anksčiau dažytas paviršius. Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją ir leiskite išdžiūti. Blizgų paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius bei duobutes užglaistykite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, nugruntuokite, pvz., gruntu „Varma Primer“.
Skiedimas
Skieskite vandeniu (naudokite iki 10 tūrio proc.).
Dengimas
Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.
Įrankių valymas
Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Paviršiaus priežiūra
Dažytą paviršių galima valyti ne anksčiau kaip po mėnesio sausu šepečiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių galima valyti neutraliu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nepalikite nuvalyto paviršiaus šlapio. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją.

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl šiuo laikotarpiu dažytą paviršių naudokite atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite sausa arba drėgna šluoste.
Remontinis dažymas
Dažais „Harmony“ dažytą paviršių galima perdažyti tais pačiais arba panašiais vandeniniais dažais. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Kategorija A/a. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT) ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra (C(M)IT/MIT (3:1)).
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
ADR – neklasifikuojami.
-

Spalvos

Spalvų deriniai „Feelings Facade“

Tikkurila kataloge pateikiama 40 spalvų derinių išorės paviršių dekoravimui. Išsirinkite Jums labiausiai patinkantį derinį ir naudodamiesi pavyzdžiais lengvai atnaujinkite savo namus.

Symphony

"Tikkurila Symphony" – vienas didžiausių ir moderniausių spalvynų rinkoje. Spalvyną sudaro net 2436 spalvos. Spalvyne pavaizduotos spalvos gana tiksliai atitinka realias spalvas.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!