Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Homeenpoisto

Pelėsio šalinimo priemonė

Pelėsio šalinimo ir dezinfekavimo priemonė paviršiams prieš dažymą arba perdažymą. Turi balinimo savybių.


Vandeniniai dažaiĮrankiai purkštuvas

Tinkamam paruošimui

Homeenpoisto padeda tinkamai paruošti seną, palėsio pažeistą paviršių. Priemonė efektyviai valo ir dezinfekuoja.

Paprastas naudojimas

Sumaišykite valiklį su vandniu santykiu 1:3. Palikite priemonę veikti apie 30 min. Nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
30.01.2012
 

Homeenpoisto - valymo priemonė pelėsiui šalinti

Apibūdinimas
Valomasis tirpalas pelėsio šalinimui nuo dažytų ir nedažytų paviršių.
Savybės
Naujiems ir anksčiau apdorotiems paviršiams valyti prieš dažymą arba perdažymą.
Paskirtis
Tinka medienos, gipso ir betono paviršiams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai Įrankiai purkštuvas
Teorinė išeiga

Priklauso nuo norimo valyti paviršiaus ploto bei užterštumo.

Pakuočių dydžiai
1 l ir 5 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Purkštuvu, kempine arba teptuku.

Tankis
Apie 1.1 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Apsauga
Apsaugokite stiklo, aliuminio ar kitus paviršius, kurie gali būti pažeisti naudojant produktą. Saugokitės, kad tiškalų nepatektų ant drabužių ar, pavyzdžiui, nedažomų baldų. Produktas turi balinimo savybių.
Paviršiaus valymas
Sumaišykite Homeenpoisto tirpalą su vandeniu santykiu 1:3. Turimą mišinį tepkite ant paviršiaus kempine ar švelniu teptuku. Didesnius paviršius apdorokite sodo purkštuvu iš apačios į viršų. Palikite priemonę veikti apie 30 min. Didesni ir stipriai užteršti paviršiai turi būti laikomi drėgnai, kol pelėsis išnyks. Jeigu reikalinga, galima naudoti šepetį. Po valymo, paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu iš viršaus į apačią.
Post-treatment
Po valymo, tik išdžiuvus, anksčiau neapdorotus medinius paviršius prieš dažymą nugruntuokite tinkamu gruntu.
Įrankių valymas
Plauti vandeniu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Dirginanti, Xi
Dirginanti, Xi
Dirgina. Sudėtyje yra natrio hipochlorito ir natrio hidroksido. Gali smarkiai pažeisti akis. Dirgina odą. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir naudoti akių / veido apsaugą. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neįkvėpti garų / aerozolių. Naudokite tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų. Dėmesio! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą). Sudėtyje yra <5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, <5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų ir <5% chloro pagrindo balinimo priemonių. Produktas turi saugos duomenų lapą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR -
ivk27012012 / hsa25012012 / akk101005 / nvi261104 / 0061905