UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
27.01.2014
 

Homeenpoisto pelėsio šalinimo priemonė (tabletės)

Apibūdinimas
Vandenyje tirpinamos tabletės.
Savybės
Naujiems ir anksčiau apdorotiems paviršiams valyti prieš dažymą arba perdažymą. Lauko darbams.
Paskirtis
Tinka medienos, gipso, betono, stogų paviršiams lauke.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai Įrankiai purkštuvas
Teorinė išeiga

Priklauso nuo norimo valyti paviršiaus ploto bei užterštumo.

Pakuočių dydžiai
30 ir 60 tablečių pakuotės.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Purkštuvu, kempine arba teptuku.

Tankis
Vidutiniškai 17.36 g /tabletė
Sandėliavimas
Produktas atsparus šalčiui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Apsauga
Apsaugokite stiklo, aliuminio ar kitus paviršius, kurie gali būti pažeisti naudojant produktą. Saugokitės, kad tiškalų nepatektų ant drabužių ar, pavyzdžiui, nedažomų baldų. Produktas turi balinimo savybių.
Paviršiaus valymas
1/2 priemonės tabletes ištirpinkite 1 l vandens. Turimą mišinį tepkite ant paviršiaus kempine ar švelniu teptuku. Didesnius paviršius apdorokite sodo purkštuvu iš apačios į viršų. Palikite priemonę veikti apie 15 min., neleiskite išdžiūti. Jeigu reikalinga, galima naudoti šepetį. Po valymo, paviršių kruopščiai nuplaukite vandeniu iš viršaus į apačią.
Naudokite tik darbo metu reikalingą tablečių kiekį, negaminkite mišinio saugojimui.
Post-treatment
Po valymo, tik išdžiuvus, anksčiau neapdorotus medinius paviršius prieš dažymą nugruntuokite tinkamu gruntu.
Įrankių valymas
Plauti vandeniu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Toxic
Toksiška, T
Harmful
Kenksminga, Xn
Sudėtyje yra troklozennatrio. Dėmesio! Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudaro nuodingas dujas nuo sąlyčio su rūgštimi. Saugoti nuo vaikų. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stenkitės neįkvėpti rūko / garų / aerozolių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo į aplinką. JEIGU PATEKO Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra ≥ 30% dezinfekavimo priemonės. Produktas turi saugos duomenų lapą, pateikiamas pagal pageidavimą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR - neklasifikuojama.
vta300913 / hsa30092013 / akk091213