UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
14.03.2008
 

Lasera priedas dekoratyviniam dažymui

Apibūdinimas
Vandens pagrindo priedas, skirtas įmaišyti į Tikkurila vandeniu skiedžiamus dažus. Prailgina dažymo laiką. Naudojamas dekoratyviniam dažymui.
Savybės
Lasera palengvina dekoratyvinį dažymą. Priemonė padeda lengvai, greitai ir saugiai dažyti.
Paskirtis
Vidaus sienoms ir luboms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Vandeniniai dažai Įrankiai volelis
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
9
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
15
m2/l
Spalva
Priemonė bespalvė.
Teorinė išeiga
9 - 15 m2/l.
Pakuočių dydžiai
1 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Dažyti voleliu, modeliuoti kempine, šluoste, teptuku arba voleliu.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Apie 3 val.
Sausasis likutis
4%.
Tankis
1.0 kg/l
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5°C ir santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.
Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti sausas ir švarus. Anksčiau apdorotus paviršius nuvalykite valikliu Maalipesu, kruopščiai nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Plieno paviršius nugruntuokite gruntu metalui. Jeigu reikalinga užglaistykite paviršių Presto glaistu. Lasera priemonę naudokite su vandeniniais sienų dažais Harmony, Luja, Joker ar kitais).
Dažymas
Prieš naudojimą, Lasera gerai išmaišykite. Naudokite su spalvintais vandeniniais sienų dažais, maišykite santykiu 1:1. Denkite dažus voleliu ir iš karto dekoruokite kempine, šluoste ar teptuku. Rekomenduojama dekoruoti nedidesniais nei 1 m2 plotais. Papildomas instrukcijas rasite naudojamų dažų aprašyme.
Darbo įrankius dažymo metu kartas nuo karto perplaukite vandeniu ir nusausinkite. rekomenduojama atlikti bandomąjį dažymą ant kartono skiautės.
Įrankių valymas
Įrankius palaukite vandeniu. Sukietėjusius dažų likučius nuplaukite Tikkurila Pensselipesu įrankių valikliu.
Paviršiaus priežiūra
Paviršius galutinai sukietėja po mėnesio, iki tol venkite paviršiaus valymo. Suteptus paviršius valykite neutralia pH valymo priemone, naudokite švarią, švelnią šluostę. Iš karto po valymo paviršių nusausinkite. Naudodami valiklius, vadovaukitės gamintojų instrukcijomis.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Produktas turi saugos duomenų lapą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
ADR - neklasifikuojama.
ssa130308 / ars280308 / 0053300-