Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
M1Avainlippu
 

Liitu

Spalvų įvairove stulbinantys dažai, leidžiantys rašyti kreida

Naudodami universalius dažus „Liitu“, ant kurių galima rašyti ir piešti kreida, lengvai susikursite individualią rašomąją lentą. Vandeninius dažus „Liitu“ galima spalvinti daugybe spalvų.


KiiltäväMatta
Dažai luboms ir sienoms patalposeVandeniniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
8
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l

Daugybė galimybių

Dažus „Liitu“ galima spalvinti visomis spalvyno „Tikkurila Symphony“ spalvomis – nereikia apsiriboti tradicinėmis juoda ar žalia.


Išskleiskite vaizduotės sparnus

Dažais „Liitu“ galima dažyti ne tik sienas, bet ir baldus, spintų duris bei mažus interjero elementus. Visuomeninėse erdvėse juos galima pasitelkti kūrybingumui skatinti – jais padengtą paviršių naudoti idėjoms užrašyti, nuomonėms reikšti, informacijai skleisti ir kt.

Matinis paviršius

Vandeniniais dažais „Liitu“ nudažytas paviršius tampa nuostabiai matinis ir puikiai tinka rašyti ar piešti kreida, be to, atlaiko daugkartinį valymą.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
22.03.2018
 

Liitu - dažai, leidžiantys rašyti kreida

Apibūdinimas
Vandeniniai dažai, leidžiantys rašyti ir piešti kreida.
Savybės
Naudojami sukurti paviršiui, ant kurio galima rašyti ir piešti kreida. Kreida gerai prilimpa prie jais dažyto paviršiaus ir lengvai nusivalo.
Paskirtis
Skirti sienoms ir baldams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
8
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Spalvinama pagal spalvynus „Symphony“ ir „Feel the Color“. Iš anksto paruošta juoda spalva.
Blizgumas
Matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga
8-10 m2/l.
Pakuočių dydžiai
0,225 l, 0,9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Volelis, teptukas arba purkštuvas. Naudojant įprastą purkštuvą oro slėgis 3–4 bar, purkštuko skersmuo 1,6–1,8 mm, skiedžiama vandeniu (vandens naudojama 15–30 tūrio proc.). Naudojant beorį purkštuvą medžiagos slėgis 140–160 bar, antgalio skersmuo 0,011–0,013", skiedžiama vandeniu (vandens naudojama iki 5 tūrio proc.). Naudojant kombinuotąjį purkštuvą medžiagos slėgis 140–160 bar, oro slėgis 2 bar, antgalio skersmuo 0,011–0,013", skiedžiama vandeniu (vandens naudojama iki 5 tūrio proc.).

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Galima dengti kitą sluoksnį maždaug po 6 val.; galima naudoti maždaug po 1 sav.

Atsparumas šlapiajam šveitimui
1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300, ISO 11998.
Sausasis likutis
Apie 39 proc.
Tankis
1,2 kg/l priklausomai nuo spalvos, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +8 ºC, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius. Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, padenkite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Sienas nugruntuokite gruntu „Varma Primer“, baldus nugruntuokite gruntu „Helmi Primer“ arba „Otex Akva“.

Anksčiau dažytas paviršius. Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją ir leiskite išdžiūti. Pašlifuokite ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, nugruntuokite tinkamu gruntu, pvz.: „Varma Primer“, „Helmi Primer“ arba „Otex Akva“.
Dengimas
Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Jei reikia, atskieskite vandeniu. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.
Įrankių valymas
Pašalinkite dažų likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Paviršiaus priežiūra
Valyti galima ne anksčiau kaip po mėnesio. Jei reikia, nešvarų paviršių galima valyti neutraliu (pH 6–8) valikliu naudojant minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių galima valyti silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudojant kempinę arba šluostę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite.

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl maždaug 2 savaites dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu arba drėgna šluoste.
Remontinis dažymas
Dažais „Liitu“ dažytą paviršių galima perdažyti dažais „Liitu“. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Subkategorija A/d. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 130 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diolio. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR -
-

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!