Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
AvainlippuMEDM1
 

Luja 20

Ypač patvarūs specialios paskirties akriliniai vidaus dažai

Pusiau matiniai specialios paskirties akriliniai plaunami dilimui atsparūs vidaus dažai „Luja 20“ skirti sienoms ir luboms. Jie saugo nuo pelėsio ir gali būti naudojami drėgnose patalpose.KiiltäväMatta
Dažai luboms ir sienoms patalposeVandeniniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l

Tinka drėgnoms patalpoms

Dažai „Luja 20“ saugo dažytą paviršių nuo pelėsio, todėl tinka drėgnoms gyvenamosioms ir didesnėms visuomeninės paskirties patalpoms. Jie priskiriami mažos emisijos klasei M1, yra itin patvarūs ir turi Jūrinės įrangos direktyvos (MED) sertifikatą.

Didelis atsparumas plovimui ir dilimui

Sienų ir lubų dažai „Luja 20“ ypač tinka stipriai mechaniškai veikiamoje aplinkoje. Jie itin atsparūs plovimui ir cheminiams valikliams, pvz., dezinfekantams.

Plati spalvų gama

Dažai „Luja 20“ spalvinami pagal spalvyną „Symphony“ – galite rinktis iš daugybės spalvų!


Kaip atnaujinti plyteles?


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
02.03.2018
 

Luja 20 - ypač patvarūs pusiau matiniai sienų dažai

Apibūdinimas
Specialios paskirties akriliniai vidaus dažai, saugantys dažytą paviršių nuo pelėsio.
Savybės
Naudojama betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, plytiniams ir gipso-kartono, medienos drožlių bei plaušų plokštėmis dengtiems paviršiams. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams.
Paskirtis
Skirti vestibiulių, laiptinių, ligoninių koridorių, palatų ir kt. patalpų, kurioms reikia plovimui ir dilimui itin atsparių dažų, sienoms bei luboms ir kitiems stipriau nei įprasta mechaniškai veikiamiems paviršiams. Galima naudoti maisto pramonės įmonių patalpoms dažyti, kai nėra tiesioginio sąlyčio su maistu (Suomijos maisto įstatymas 23/2006).

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Pusiau matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Spalvinami pagal Tikkurila Symphony katalogą.
Blizgumas
Pusiau matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga

Įgeriantys paviršiai – 7–9 m²/l, neįgeriantys paviršiai – 10–12 m²/l.

Pakuočių dydžiai
Bazė A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Bazė C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai

Teptukas, volelis arba beoris purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,015–0,021".

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Liesti galima maždaug po 2 val., dengti kitą sluoksnį galima maždaug po 4 val.

Atsparumas šlapiajam šveitimui
1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998.
Atsparumas plovimui
Labai geras. Galima plauti ligoninėse naudojamomis valymo ir dezinfekavimo priemonėmis.
Cheminis atsparumas
Atsparūs vaitspiritui ir kitiems tirpikliams.
Atsparumas karščiui
Atlaiko 85 C temperatūrą (ISO 4211-2, ISO 4211-3).
Sausasis likutis
40 proc.
Tankis
Apie 1,2 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio. Dažų negalima ilgai laikyti nesandariai uždarytose pakuotėse ir jei jie yra spalvinti. Spalvintus dažus reikia sunaudoti per vieną dažymo sezoną.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Nedažytas paviršius. Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Nugruntuokite gruntu „Luja Yleispohjamaali“ arba „Varma Primer“.

Anksčiau dažytas paviršius. Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją ir leiskite išdžiūti. Grandikliu pašalinkite atšokusius ir trupančius senus dažus. Blizgų paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius bei duobutes užglaistykite ir paviršių išlyginkite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, glaistytas vietas nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Jei reikia, nugruntuokite gruntu „Luja Yleispohjamaali“ arba „Varma Primer“.
Skiedimas
Skieskite vandeniu (naudokite iki 5 tūrio proc.).
Dengimas
Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.
Įrankių valymas
Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Paviršiaus priežiūra
Dažytą paviršių galima valyti ne anksčiau kaip po mėnesio neutraliu (pH 6–8) valikliu naudojant minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių galima valyti silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudojant kempinę arba šluostę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją.

Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites dažytą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu arba drėgna šluoste.
Remontinis dažymas
Dažais „Luja“ dažytą paviršių galima perdažyti tais pačiais arba panašiais vandeniniais dažais. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Kategorija A/a. Didžiausias leistinas LOJ kiekis – 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis dažuose – 30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono (BIT), 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT). Gali sukelti alerginę reakciją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminiu dengtą paviršių. Sudėtyje yra OIT. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra (C(M)IT/MIT (3:1)). Mūvėti apsaugines pirštines.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR -
-

Spalvos

Pajusk spalvas

Pajusk spalvas. Švelnūs atspalviai vidaus darbams. Platus pasirinkimas nuo tradicinės baltos iki ryškesnių žalsvų atspalvių.

Symphony

"Tikkurila Symphony" – vienas didžiausių ir moderniausių spalvynų rinkoje. Spalvyną sudaro net 2436 spalvos. Spalvyne pavaizduotos spalvos gana tiksliai atitinka realias spalvas.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!