UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
30.01.2012
 

Maalipesu - valymo priemonė

Apibūdinimas
Šarminis valiklis, skirtas vidaus ir išorės paviršiams valyti prieš dažymą.
Savybės
Valo nedažytus paviršius, šalina purvą, riebalus, tepalus, vašką ir t.t. Nuvalo, išlygina ir pašalina riebalus nuo dažytų paviršių. Neskiestas valiklis ypač tinka labai užterštiems paviršiams, kur reikia didelio efekto, bet bijoma pašalinio tirpiklių poveikio. Nerekomenduojamas naudoti metaliniams stogo lakštams valyti. Lateksiniais dažais dažytus ir kitus matinius paviršius galima valyti atskiestu Maalipesu (1 dalis Maalipesu ir 10 arba 5 dalys vandens).
Paskirtis
Sienos, grindys, baldai, durys, statybinės plokštės, valtys ir pan.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Dažai sienoms lauke Dažai grindims patalpose Vandeniniai dažai
Pakuočių dydžiai
1 l, 5 l
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Šluoste, šluostu, grindų valymo mašina.
Tankis
Apie 1.0 kg/l, ISO 2811
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Paviršiaus paruošimas
Saugokite stiklinius ir kitus paviršius, kuriuos priemonė gali pažeisti dėl didelio šarmingumo.
Priežiūra
Ant nedidelio ploto papilkite Maalipesu valiklio. Naudodami šepetį, kempinę ar šluostę, neskiestu Maalipesu valykite sunkiai valomus ir blizgius paviršius. Leiskite valikliui veikti kelias minutes, po to paviršių nuplaukite vandeniu. Neskiestas Maalipesu valiklis valo paviršių ir paverčia jį matiniu, prie kurio gerai prikimba naujas dažų sluoksnis. Lateksinius ir kitus matinius paviršius galima valyti atskiestu Maalipesu (1 dalis Maalipesu ir 10 dalių vandens) mišiniu. Labai užterštus paviršius galima valyti stipresniu tirpalu (1:5). Naudodami valiklį mūvėkite apsaugines pirštines ir kaukę, apsaugančią nuo tiškalų.
Naudojant per stiprų Maalipesu tirpalą, galima pažeisti kai kuriuos paviršius.
Įrankių valymas
Įrankius nuplaukite vandeniu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Corrosive
Ardanti, C
Sudėtyje yra kalio hidroksido ir butil-diglikolio. Stipriai nudegina. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines akių/veido apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Neįkvėpti garų, aerozolių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šį produkto aprašymą). Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 8 III.
ofl120106 / hsa30122011 / akk041005 / nvi231003 / 0061901