Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Multistop

Izoliuojantis gruntas mediniams paviršiams

Vandeninis, izoliuojantis gruntas mediniams paviršiams vidaus patalpose. Efektyviai užkertą kelią sakų ir kitų medžiagų prasiskverbimui per dažų plėvelę.


KiiltäväMatta
Dažai luboms ir sienoms patalposeDažai grindims patalposeĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
7
m2/l

Apsaugokite paviršius nuo geltonavimo

Gruntas efektyviai užkerta kelią sakų ar dervos prasiskverbimui per dažų plėvelę. Ilgam apsaugo medinius paviršius nuo medžiagų, skatinančių geltonavimą, net ir šakų vietose.

Tinka įvairiems paviršiams

Gruntas tinkamas naudoti kaip gruntas ir tarpinis sluoksnis naujiems ir anksčiau dažytiems bei lakuotiems paviršiams. Ypač tinka mediniams paviršiams sausose patalpose: sienoms, luboms, grindims, baldams, durims, langams ir pan.


Universalus gruntas

Gruntas Tikkurila Multistop gali būti naudojamas ir kaip dažai, jeigu nėra reikalingas didelis mechaninis atsparumas.  Tikkurila Multistop ilgam užtikrina švariai baltą vidaus paviršių!


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
13.10.2015
 

Multistop izoliuojantis gruntas

Apibūdinimas
Izoliuojantis, spalvos pokyčius stabdantis gruntas mediniams paviršiams patalpose. Kai nereikia mechaninio atsparumo, gali būti naudojamas kaip baigiamieji dažai.
Savybės
Naujiems ar anksčiau dažytiems/lakuotiems mediniams paviršiams sausose patalpose.
Paskirtis
Medinės sienos, lubos, grindys, langai, durys, baldai.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Dažai grindims patalpose Visiškai matiniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
7
m2/l
Spalva
Baltas (paruošta spalva F497).
Blizgumas
Visiškai matinis
Teorinė išeiga
7m2/l
Pakuočių dydžiai
1 l, 3 l ir 10 l.
Įrankiai
Teptuku, voleliu, purkštuvu. Didelius paviršius rekomenduojama dengti  voleliu ir sulyginti minkštu sintetinio plauko teptuku.
Brendimas
Dulkės nelimpa po 1 val., antrą sluoksnį galima dengti po 3 val. Baigiamąjį dažų sluoksnį dengti po 6 val.
Sausasis likutis
38%.
Tankis
1.3 kg / l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti sausas, švarus. Oro temperatūra ne žemesnė nei + 10 °C, santykinis oro drėgnumas <80%. Žema temperatūra (apie + 15 °C) ir tinkamas drėgnumas (50-70% RH) palengvina gruntavimo darbus.
Paviršiaus paruošimas
Nuo naujų medinių paviršių nuvalykite visus nešvarumus. Anksčiau apdorotus paviršius nuplaukite valikliu Maalipesu, vadovaukitės produkto instrukcijomis. Perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pašalinkite senų dažų ar lako atplaišas ir nušlifuokite visą paviršių (ypatingai grindų ir baldų paviršius). Nuvalykite šlifavimo dulkes. Jeigu reikalinga, nuglaistykite paviršių, glaistytas vietas pašlifuokite ir nuvalykite dulkes.
Gruntavimas
Prieš naudojimą, gruntą gerai išmaišykite. Multistop naudokite neskiestą. Gruntuokite voleliu arba sintetinio plauko teptuku 1-2 sluoksniais. Du sluoksniai užtikrina geresnę izoliaciją. Gruntui išdžiuvus, dažykite paviršių tinkamais dažais. Jeigu paviršiui nereikia mechaninio atsparumo, papildomas dažų sluoksnis nėra būtinas.
Įrankių valymas
Išplaukite vandeniu. Sukietėjusius grunto likučius pašalinkite įrankių valikliu Tikkurila Pensselipesu.
Paviršiaus priežiūra
Po gruntavimo apie 2 savaites su paviršiumi elkitės atsargiai.
Po mėnesio paviršių valykite neutraliu (pH 6-8) valikliu, naudokite minkštą šepetį, kempinę ar šluostę. Itin nešvarius paviršius valykite lengvai šarminiu (pH 8-10) valikliu, naudokite minkštą audinį.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/a subkategorija 30g/l (2010.) Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Gaminys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Produktas turi saugos duomenų lapą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR - neklasifikuojamas.
PAPILDOMA INFORMACIJA
 
mkv280915 / akk100915

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!