Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Multistop

Izoliacinis medienos gruntas

Vandeninis izoliacinis vidaus medienos gruntas. Veiksmingai sulaiko sakus ir kitas gelsvumo suteikiančias medžiagas, kad jos nesisunktų pro dažų sluoksnį.


KiiltäväMatta
Dažai luboms ir sienoms patalposeDažai grindims patalposeĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
7
m2/l

Apsaugokite paviršius nuo geltonavimo

 Ilgam apsaugo medinius paviršius nuo medžiagų, skatinančių geltonavimą. Neleidžia šakų vietose atsirasti dėmėms.

Tinka įvairiems paviršiams

Gruntas tinkamas naudoti kaip gruntas ir tarpinis sluoksnis naujiems ir anksčiau dažytiems bei lakuotiems paviršiams. Ypač tinka mediniams paviršiams sausose patalpose: sienoms, luboms, grindims, baldams, durims, langams ir pan.


Universalus gruntas

Gruntas gali būti naudojamas ir kaip dažai, jeigu nėra reikalingas didelis mechaninis atsparumas.  Gruntas ilgam užtikrina švariai baltą vidaus paviršių!


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
13.10.2015
 

Multistop - izoliacinis vidaus medienos gruntas

Apibūdinimas
Izoliacinis spalvos pokyčius stabdantis vidaus medienos gruntas.
Savybės
Tinka naudoti kaip gruntą ir tarpinį sluoksnį naujiems ir anksčiau dažytiems bei lakuotiems paviršiams sausose vidaus patalpose (išskyrus tam tikrus parketo lakus). Veiksmingai sulaiko sakus ir kitas gelsvumo suteikiančias medžiagas, kad jos nesisunktų pro dažų sluoksnį.
Paskirtis
Lubų ir sienų plokštėms, medinėms grindims ir apvadams, durims, langams bei baldams.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Dažai grindims patalpose Visiškai matiniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
7
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
7
m2/l
Spalva
Baltas F497.
Blizgumas
Visiškai matinis
Teorinė išeiga
7 m2/l (minimalus kiekis, kuriuo reikia padengti paviršių - 260 g/m², šlapios plėvelės storis - 200 µm, sausos plėvelės storis - 75 µm).
Pakuočių dydžiai
1 l, 3 l ir 10 l.
Įrankiai
Teptukas, volelis, purkštuvas. Beoriu purkštuvu: purkštuvo antgalis 0,013”, neskiesti.
Brendimas
Galima liesti po 1 val., pakartotinai galima dažyti po 1 dienos.
Sausasis likutis
Apie 38 proc.
Tankis
Apie 1,3 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +10С ir santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 proc. Aukštesnė oro temperatūra (apie +15С) ir žemesnė santykinė oro drėgmė (50-70%) prailgins darbinį laiką ir palengvins gruntavimą.
Pastaba! Gruntas prastai sukimba su tam tikrais parketo lakais, dėl to gruntuojant visą paviršių parketo lakas turi būti visiškai pašalintas.
Paviršiaus paruošimas
Norint užtikrinti geriausią sukibimą, nuo nedažyto paviršiaus nuvalykite bet kokį purvą ir dulkes.
Pagal poreikį, nuplauti anksčiau dažytą arba lakuotą paviršių su neutraliu plovikliu. Leisti išdžiūti. Pašalinti dažų ar lako atplaišas, nušlifuoti visą paviršių – ypatingai grindis ir baldus. Pašalinti šlifavimo dulkes. Jei reikia, naudoti Presto Rapid Filler glaistą plyšiams ir įlenkimams užpildyti, nušlifuoti užpildytas sritis. Pašalinti šlifavimo dulkes.
Gruntavimas
Prieš naudojimą gruntą kruopščiai permaišykite. Naudokite neskiestą. Denkite gausiai, geriausia ilgo plauko voleliu, iškart sulygindami paviršių sintetinio plauko teptuku. Geriausias izoliavimo efektas pasiekiamas kai gruntuojama du kartus. Leiskite paviršiui džiūti iki kitos dienos, prieš dengiant antru sluoksniu. Tai užtikrina geriausias izoliacines savybes.
Įrankių valymas
Nuo įrankių pašalinkite grunto perteklių. Įrankius nuplaukite vandeniu. Nepilnai sukietėjusiam gruntui pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl kelias savaites po dažymo paviršių reikia valyti labai atsargiai.
Praėjus mėnesiui po dažymo, jeigu reikia, paviršių galima valyti minkšta drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Labai nešvarius paviršius galima valyti silpnai šarminiu (pH 8-10) plovikliu. Paviršių valyti atsargiai.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/a) – 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas. Sudėtyje yra 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolio, 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-isothiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra (C(M)IT/MIT (3:1)). Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
Neklasifikuojamas.
PAPILDOMA INFORMACIJA
 
ser120417 / mkv111115 / akk031117

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!