Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
M1
 

Muuri

Židinių bei krosnelių apdailos ir įkaistančių sienelių dažai

"Muuri" - vidaus dažai, skirti židinių bei krosnelių apdailai ir šalia esančioms įkaistančioms sienelėms.


KiiltäväMatta
Dažai luboms ir sienoms patalposeVandeniniai dažaiĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
3
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
5
m2/l

Modernus žvilgsnis į židinio apdailą

Šie visiškai matiniai dažai suteikia seniems ir patamsėjusiems paviršiams naują dailiai atrodančią išvaizdą.

Puikus atsparumas karščiui

Šie dažai pasižymi puikiu atsparumu karščiui. Spalvinti dažai atlaiko iki 180 °C, nespalvinti iki 300 °C sauso karščio.

Porėtas paviršius

Poringa šių vandens pagrindu pagamintų dažų struktūra užtikrina jų laidumą orui ir garui. Dažai „Muuri“ gali būti naudojami balti arba spalvinami aštuoniomis spalvomis.


Galimos spalvos:PASTABA!

Dėl spaudos ypatumų pavaizduotos spalvos negali tiksliai atitikti realių spalvų, nes spalvos suvokimas priklauso nuo paviršiaus tekstūros, blizgumo, apšvietimo ir kitų veiksnių. Galutines spalvas visada rinkitės toje aplinkoje, kurioje jos bus naudojamos.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
31.08.2015
 

Muuri dažai židinių apdailai ir karščio veikiamoms sienelėms

Apibūdinimas
Neorganiniai silikatiniai dažai vidaus darbams su puikiu atsparumu karščiui.
Savybės

Betono, kalkių, kalkinio cemento, cementinio tinko, silikatinėms ir kitoms plytoms, taip pat ir kitiems mineraliniams vidaus paviršiams. Taip pat tinka anksčiau kalkiniais, kalkių cemento, silikatiniais dažais dažytiems paviršiams. Žiūrėkite instrukcijas.

Paskirtis
Židinių apdailai, karščio veikiamoms sienelėms ir panašiems vidaus sienų paviršiams, kur paviršiaus temperatūra gali pakilti aukščiau, nei įprasta.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Visiškai matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
3
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
5
m2/l
Bazė
MSA
Spalva
Balta
G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487
Blizgumas
Visiškai matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga

3–5 m2/l vienam sluoksniui. Išeiga priklauso nuo dažomo paviršiaus porėtumo ir šiurkštumo, o taip pat dengimo metodo ir sąlygų.

Pakuočių dydžiai
0,9 l, 2,7 l
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptukas, šepetys, kalkiniams dažams skirtas šepetys.


Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Pakartotinai dažyti galima po 12 val.

Atsparumas garams (EN ISO 7783)

sd,H2O < 0.14 m.

Atsparumas karščiui
Spalvintas produktas iki 180 °C, nespalvintas produktas iki 300 °C sauso karščio.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio. Laikyti sausoje ir vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje. Iki kito naudojimo pakuotę laikykite sandariai uždarytą. Spalvintas produktas ar jau atidaryta pakuotė netinkama ilgalaikiam sandėliavimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir tvirtas. Oro ir paviršiaus temperatūra neturi būti žemesnė nei +10 °C. Santykinis oro drėgnumas turi neviršyti 80 %.
Paviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai:
Nauji betono, išlyginamojo mišinio ir tinkuoti paviršiai turi būti pakankamai išdžiovinti ir sukietėję prieš atliekant apdailą.
Nuo nedažyto paviršiaus nuvalykite purvą, dulkes ir kitus nešvarumus.

Anksčiau dažyti paviršiai:
Nuvalykite nuo paviršiaus purvą, dulkes ir kitus nešvarumus. Jeigu reikia valykite su Tikkurila Maalipesu valikliu pagal instrukcijas. Pašalinkite besilupančius ir silpnai prilipusius dažų ar besikreiduojančius dažų sluoksnius.
Glaistymas
Užtaisykite įtrūkius, skyles ir įlenkimus taip, kad visas dažomas paviršius būtų lygus. Naudokite tinkamą glaistą betoniniams paviršiams ir tinkamus kalkinius, kalkių cemento tinkus, kai lyginate tinkuotus paviršius. Jei reikia, gruntuokite išlygintas vietas su Muuri dažais.
Dažymas
Gruntuokite vienu sluoksniu tuo pačiu Muuri židinių apdailai skirtais dažais. Jeigu reikia, galite skiesti švariu vandeniu iki 10 %. Po gruntavimo paviršius turi džiūti mažiausiai 12 valandų, po to gali būti dažomas viršutinis sluoksnis.
Uždenkite tuos paviršius, kurie nebus dažomi - langai, natūralus akmuo, klinkerio plytelės ir metaliniai paviršiai. Jei dažant užtiško dažų purslų, juos nedelsiant pašalinkite su vandeniu.
Skirtingo porėtumo paviršiai, drėgnumo ir temperatūros pokyčiai dažymo bei džiūvimo metu gali daryti įtaką spalvos netolygumui.
Rekomenduojama palaukti bent dvi savaites prieš naudojant dažytą paviršių, siekiant, jog produktas pasiektų reikiamas atsparumo karščiui savybes.

Mechaninė apkrova gali sukelti matomas žymes ant dažyto paviršiaus. Tai yra tipiškas matinių dažų bruožas, tačiau tai nedaro įtakos techninėms produkto savybėms.
Įrankių valymas
Įrankius plaukite su vandeniu. Rekomenduojama naudoti Tikkurila įrankių valiklį, siekiant pašalinti sukietėjusius dažus.
Paviršiaus priežiūra
Jeigu reikia nuvalykite paviršių su sausu šepečiu ar dulkių šluoste, bet ne anksčiau kaip praėjus mėnesiui po dažymo.
Remontinis dažymas
Paviršius dažytus Muuri dažais galima pakartotinai dažyti tuo pačiu produktu.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/a subkategorija 30 g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose 30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
GHS05
GHS05
Sudėtyje yra kalio silikato. Pavojus. Smarkiai pažeidžia akis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu reikalinga medicininė pagalba, turėti produkto pakuotę ar etiketę. Naudoti akių/veido apsaugą. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Pašalinkite kontaktinius lęšius, jei tokie naudojami ir pašalinti lengva. Toliau plauti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
MUURI saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Tuščią, sausą produkto pakuote sunaikinkite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Skystas atliekas sunaikinkite pagal šalyje galiojančius pavojingų atliekų utilizavimo įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR -
-

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!