UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
12.01.2012
 

Nostalgia Beeswax Oil aliejus su bičių vašku

Apibūdinimas
Natūralus aliejus, pagamintas su bičių vašku, be tirpiklių. Įsigeria į medieną ir apsaugo nuo mikroorganizmų, o vaškas suteikia apsaugą nuo vandens ir nešvarumų susidarymo.
Savybės
Mediniams paviršiams sausose patalpose.
Paskirtis
Rekomenduojamas restauruotiems baldams, sienoms, luboms, durims.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Matiniai dažai Application conditions
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
15
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
25
m2/l
Spalva
Bespalvis. Aliejumi apdorota mediena įgaus gražų, šilkomatinį blizgesį.
Blizgumas
Matinis
Teorinė išeiga
15-25 m²/l.
Pakuočių dydžiai
0.375 l.
Įrankiai
Teptuku, medvilnine šluoste.
Džiūvimo laikas
Įsigeria į paviršių po 30 min. Aliejuoto paviršiaus neapkraukite 1-3 dienas. Galutinai produktas sutvirtėja po poros savaičių.
Sausasis likutis
Apie 94%.
Tankis
0,8 kg / l, ISO 2811.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus, temperatūra bent +5 °C ir santykinis oro drėgnumas mažesnis kaip 80%.
Paviršiaus paruošimas
Nuvalykite paviršių. Jeigu reikalinga, pašlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.
Alyvavimas
Paskirstykite aliejų ant medinio paviršiaus teptuku arba švaria medvilnine šluoste. Leiskite įsigerti apie 30 min. Aliejaus perteklių nuvalykite ir medienos rašto kryptimi poliruokite paviršių švaria, sausa šluoste.
Paviršiaus priežiūra
Aliejuoto paviršiaus stipriai neapkraukite 1-3 dienas. Galutinis atsparumas įgaunamas per porą savaičių, iki to laiko paviršių valykite tik švelniu šepečiu ar drėgna šluoste. Vėliau galima valyti vandeniu sudrėkinta šluoste ir neutralaus pH valymo priemone.Labai purviną paviršių nušlifuokit ir iš naujo padenkite aliejumi.
Įrankių valymas
Vandeniu arba Special Solvent.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Produktas turi saugos duomenų lapą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR- neklasifikuojamas.
-