UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
12.01.2012
 

Nostalgia Floor Oil - vidaus medienos aliejus

Apibūdinimas
Bespalvis, "kvėpuojantis" aliejus, kurio sudėtyje yra karnauba ir kandelila vaškų.
Savybės
Naudojamas ant neapdirbtų medinių paviršių. Įsigeria į medieną, apsaugo paviršių nuo purvo, dulkių ir drėgmės.
Paskirtis
Baldai, sienų ir lubų plokštės. Įsigeria į medieną, apsaugo paviršių nuo purvo, dulkių ir drėgmės.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai grindims patalpose Tirpikliniai dažai Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
9
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
13
m2/l
Spalva
Bespalvis, tačiau paryškina ir patamsina medienos spalvą
Teorinė išeiga
9-13 m²/l.
Pakuočių dydžiai
1 l, 3 l.
Skiediklis
1050
Įrankiai
Teptuku, purkštuvu, medvilnine šluoste.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Pirmas sluoksnis nelimpa liečiant po 12 val., paviršių galima naudoti po 24 val.
Sausasis likutis
Apie 80%.
Tankis
0,9 kg /l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Produktas atsparus šalčiui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršiaus drėgmės kiekis turi būti ne didesnis kaip 16%, aplinkos temperatūra turi būti virš +8°C, o santykinis oro drėgnumas mažesnis nei 80%.
Paviršiaus paruošimas
Nuo paviršiaus pašalinkite nešvarumus, dulkes. gerai išdžiovinkite paviršių. Jeigu reikalinga, pavalykite paviršių neutralia pH priemone. Seną dažų, lako ar aliejaus dangą kruopščiai nušlifuokite, nuvalykite šlifavimo dulkes.
Alyvavimas
Paskirstykite aliejų ant paviršiaus teptuku, švaria šluoste ar purkštuvu. Leiskite aliejui įsigerti apie 5-10 min. Aliejaus perteklių nuvalykite, poliruokite paviršių švaria, sausa šluoste. Leiskite nudžiūti apie 12 val. ir pakartokite aliejavimą. Paprastai norimam rezultatui pasiekti pakanka 2 sluoksnių.
Paviršiaus priežiūra
Paviršių naudoti galima po 24 val. Jeigu reikalinga, valykite vandeniu sudrėkinta šluoste arba neutralaus pH valymo priemone, gerai nudžiovinkite. Susidėvėjusį paviršių rekomenduojama atnaujinti tuo pačiu aliejumi.
Įrankių valymas
Įrankius plauti Special Solvent skiedikliu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Irritant
Dirginanti, Xi
Patekus ant odos gali sukelti alergiją. Stenkitės neįkvėpti garų. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Venkite sąlyčio su oda. Mūvėti apsaugines pirštines. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų. Dėmesio! Šluostė, kuria buvo valomas aliejus, turi būti išskleista džiovinimui ir tik po to išmetama arba , jeigu bus naudojama pakartotinai, turi būti laikoma orui nepralaidžiose talpose. Yra savaiminio užsidegimo pavojus! Produktas turi saugos duomenų lapą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
Produktas atsparus šalčiui. VAK/ADR 3 III.
-