Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
AvainlippuMED
 

Otex

Adhezinis gruntas

Visiškai matinis, greitai džiūstantis, adhezinis, alkidinis gruntas įvairiems paviršiams išorėje ir patalpose.


KiiltäväMatta
Dažai luboms ir sienoms patalposeDažai sienoms laukeTirpikliniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
8
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l

Probleminio paviršiaus paruošimui

Otex gruntas puikiai sukimba su stiklu, keramika, stiklo pluoštu, PVC plastiku, aliuminiu, cinkuotu plienu, taip pat su paviršiais, dažytais alkidiniais arba dvikomponenčiais dažais.

Spalvinamas gruntas

Gruntui galima suteikti norimą atspalvį pagal Tikkurila Symphony spalvų paletę. Galutinė spalva gali šiek tiek skirtis.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
07.03.2012
 

Otex - tirpiklinis gruntas

Apibūdinimas
Visiškai matinis greitai džiūstantis adhezinis alkidinis gruntas.
Savybės
Naudojamas naujų ir anksčiau dažytų medinių, medžio plaušo ir medžio drožlių plokščių pirminiam ir pakartotiniam gruntavimui. OTEX pasižymi puikia adhezija su probleminiais paviršiais, pvz., stiklu, keramika, stiklo pluoštu, PVC plastiku, aliuminiu, cinkuotu plienu, taip pat su paviršiais, dažytais alkidiniais arba dvikomponenčiais dažais.
Paskirtis
Skirtas baldų, durų, langų apvadų, panelinių sienų gruntavimui vidaus patalpose, o taip pat langų apvadų, anksčiau dažytų dvikomponenčiais arba poliuretaniniais dažais, gruntavimui.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Dažai sienoms lauke Visiškai matiniai dažai Tirpikliniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
8
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
10
m2/l
Bazė
AP ir C
Spalva
AP bazės dažai gali būti naudojami balti arba spalvinti (Dažą sudaro pusė A- bazės dažai). C- bazės dažai naudojami tik spalvinti.
Blizgumas
Visiškai matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
MED
Teorinė išeiga

8-10 m2/l.

Pakuočių dydžiai
Balti 1/3l;
AP bazė 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l.
C bazė 0.9 l, 2.7 l, 9l .


Skiediklis
Purškiamas skiediklis 1032 ir Vaitspiritas 1050
Įrankiai
Teptuku, voleliu arba purkštuvu. Purkštuvo antgalio skersmuo 0.011"- 0.015" arba 0.280-0.380 mm.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Po 1 valandos nelimpa dulkės, po paros galima šlifuoti arba dažyti.
Sausasis likutis
Apie 48%.
Tankis
1.4 kg/l baltas, ISO 2811.
Sandėliavimas
Galima saugoti ir transportuoti esant žemai temperatūrai. Grunto negalima ilgai laikyti nesandariai uždarytoje arba nepilnoje taroje.
MED sertifikatas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5ºC ir santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.
Paviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai: nuo paviršių nuvalykite dulkes ir purvą. Šakų vietas padenkite specialiu laku Tikkurola Knotting Lacquer. Paviršius pakartotinai nuvalykite Maalipesu tirpalu, nuplaukite vandeniu bei leiskite nudžiūti. Nudžiūvus nušlifuokite iki matinio, nuvalykite šlifavimo dulkes.
Anksčiau dažyti paviršiai: paviršius nuplaukite Maalipessu tirpalu, po to gerai nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Paviršių nušlifuokite iki matiškumo, nuvalykite šlifavimo dulkes.
Gruntavimas
Gruntą prieš naudojimą būtinai gerai išmaišykite ir, prireikus, gruntuojant teptuku, galima atskiesti vaitspiritu 1050 arba, dažant purkštuvu – skiedikliu 1032. Dažykite teptuku, voleliu arba purkštuvu.
Įrankių valymas
Panaudotus instrumentus išplaukite vaitspiritu 1050 arba valymo priemone Pensselipesu.
Paviršiaus priežiūra
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik apytiksliai po mėnesio, todėl iki tol reikia elgtis atsargiai. Tuo atveju, jei reikės paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas drėgna šluoste.
Ne anksčiau, kaip praėjus mėnesiui po dažymo, prireikus, minkšta drėgna šluoste arba kempine paviršių valykite neutraliu indų plovikliu (pH 6-8). Ypač užterštas vietas plaukite silpnu neutraliu valikliu (pH 6-8). Po valymo paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/a subkategorija 500g/l (2010.) Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudojimui grunte <500 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra naftos, sunkiosios, hidrodesulfuruotos ir solventnaftos, lengvosios, aromatinės. Degi. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių, naudoti gerai vėdinamose patalpose. Prarijus, nedelsiant kreiptis į medikus ir parodyti gaminio pakuotę arba etiketę. Neišleisti į kanalizaciją. Sudėtyje yra metiletilketoksimo. Gali sukelti alergiją. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 3 III.
IB150416sre150312 / kmm160312 / tpi250308 / mpy261005 / 203-s

Spalvos

Symphony

"Tikkurila Symphony" – vienas didžiausių ir moderniausių spalvynų rinkoje. Spalvyną sudaro net 2436 spalvos. Spalvyne pavaizduotos spalvos gana tiksliai atitinka realias spalvas.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!