Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
Avainlippu
 

Panssarimaali

Alkidiniai dažai stogams

Pusiau blizgantys alkidiniai dažai su aktyviaisiais antikoroziniais pigmentais.


KiiltäväMatta
Dažai stogamsTirpikliniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
8
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l

Populiarus pasirinkimas

Panssarimaali yra populiariausias dažų pasirinkimas metaliniams stogams atnaujinti. Dažų sudėtyje yra antikorozinių komponentų, padedančiu paviršiui išlikti gražiam ilgą laiką.

Įvairūs metaliniai paviršiai

Panssarimaali tinka metalo lakštų stogams, lietvamzdžiams, latakams, laiptų turėklams ir įvairioms plieninėms konstrukcijoms dažyti.

Specialios spalvos

Tinkamą spalvą galite išsirinti iš Tikkurila specialaus išorės metaliniams paviršiams skirto spalvyno.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
06.07.2012
 

Panssarimaali - alkidiniai stogų dažai

Apibūdinimas
Pusiau blizgantys alkidiniai dažai su aktyviaisiais antikoroziniais pigmentais.
Savybės
Išorės cinkuoto plieno, aliuminio ar plieninių paviršių dažymui.
Paskirtis
Metalo lakštų stogai, lietaus vamzdžiai, latakai, laiptų turėklai ir įvairios plieninės konstrukcijos.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai stogams Pusiau blizgantys dažai Tirpikliniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
8
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
12
m2/l
Bazė
A ir C
Spalva
Panssarimaali ir išorės paviršių spalvų katalogas.
Blizgumas
Pusiau blizgus
Teorinė išeiga
8-12 m2/l.
Pakuočių dydžiai
0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l.

Skiediklis
Vaitspiritas 1050
Maišymo santykis
Vaitspiritu 1050, iki 5 % lako tūrio.
Įrankiai
Teptuku, voleliu arba purkštuvu. Dažant paviršių voleliu, nelygumus ištaisyti teptuku. Beoriui purkštuvui naudoti 0.011"-0.015" antgalius (dažymo kampas 40 °C).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Nelimpa liečiant po 3-5 val. Kitą sluoksnį galima dažyti kitą dieną.
Atsparumas nusidėvėjimui
Geras
Atsparumas atmosferos poveikiui
Geras, tinka naudoti pramoninio ir jūrinio klimato sąlygomis. Priklausomai nuo oro sąlygų, dažytas paviršius palaipsniui taps matinis.
Cheminis atsparumas
Atsparūs terpentinui, vaitspiritui ir metilo spiritui, neatsparūs tirpikliams.
Atsparumas karščiui
80 °C, ISO 4211-3.
Atsparumas aliejams ir riebalams
Atsparus tepimo alyvai ir tepalams.
Sausasis likutis
Apie 55%.
Tankis
1.0-1.3 kg/l, priklausomai nuo atspalvio, ISO 2811.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5С ir santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.
Atminkite: paviršiaus temperatūra neturi viršyti 40°C, kitu atveju tirpiklis per greitai išgaruos. Tai gali sąlygoti poringo paviršiaus susidarymą arba burbuliukus, sumažės dažų sukibimas. Suplanuokite dažymo darbus taip, kad dažai spėtų išdžiūti iki saulėlydžio.
Paviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai: naujus cinkuotų metalinių lakštų paviršius rekomenduojama dažyti ne anksčiau kaip sekančiais metais, po žiemos. Gremžtuku ir plieniniu šepečiu (iki St2 lygio) pašalinkite pirmąsias rūdis. Stogų valymo priemone Panssaripesu nuo paviršių nuvalykite apsaugos nuo baltų rūdžių priemonę, purvą, vandenyje tirpias druskas, riebalus ir tepalus, nuplaukite vandeniu ir leiskite gerai nudžiūti. Prieš dažydami pašiauškite aliuminio paviršius. Nugruntuokite visą paviršių Rostex Super metalo gruntu. Galiausiai, priklausomai nuo norimo sluoksnio storio, dažykite 1-2 sluoksnius Panssarimaali. Paprastai užtenka vieno sluoksnio, jei sudžiūvusios dažų plėvelės storis siekia 40-60 μm. Rostex Super galima nudažyti su Panssarimaali po poros valandų (Žr. Rostex Super duomenų lapą). Dažyti reikia ne vėliau kaip per 4 dienas nuo gruntavimo.
Anksčiau dažyti paviršiai: gremžtuku ir plieniniu šepečiu (iki St2 lygio) pašalinkite dažų likučius ir atsiradusias rūdis. Naudodami kietą šepetį nuplaukite paviršių Panssaripesu stogų valymo priemone, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Jeigu seni dažai yra stipriai atsilupę, tai yra ženklas, kad adhezija yra ypač bloga. Tokiu atveju kiek įmanoma labiau pašalinkite seną dažų dangą (metaliniu šepečiu, gremžtuku, aukšto slėgio plovimu, slėginiu plovimu su smėliu). Atskirus metalinius plotus nugruntuokite Rostex Super gruntu metalui. Galiausiai dažykite 1-2 sluoksniais Panssarimaali dažais.
Dažymas
Prieš naudodami Panssarimaali dažus, juos gerai išmaišykite ir, jei riekia, atskieskite vaitspiritu 1050 (0-5% pagal tūrį). Dažykite teptuku, voleliu ar purkštuvu. Jei naudojate purkštuvą/volelį, pabaikite dažymą teptuku. Rekomenduodamas vieno sluoksnio sausos dažų plėvelės storis 40-60 μm. Sukaupkite pakankamą kiekį dažų, kad išvengtumėte spalvos neatitikimo. Dėmesio! Ypač svarbu turėti pakankamą kiekį tamsios spalvos dažų, pagamintų iš C bazės.
Paviršiaus slidumas gali būti sumažintas į dažus pridedant Non-slip miltelių (1/3l miltelių/ 10l dažų). Kai naudojate Non-slip, padenkite pirmą sluoksnį dažais, o slidumą mažinančią priemonę įmaišykite į antrą sluoksnį.
Remontinis dažymas: Panssarimaali gali būti perdažomi bet kokiais alkidiniais dažais, taip pat su Panssarimaali Akva.
Įrankių valymas
Įrankius valykite vaitspiritu 1050 ar Tikkurila Pensselipesu (įrankių valikliu).
Paviršiaus priežiūra
Saugokite dažytus paviršius kelias savaites, nes, esant normalioms sąlygoms, maksimaliai dažai sutvirtėja tik apytiksliai po 1 mėnesio. Jei reiktų valyti, naudokite minkštą šepetį ar sudrėkintą šluostę. Po mėnesio nuo dažymo, paviršių galima valyti priemone Huoltopesu, atskiesta vandeniu santykiu 1:10. Stipriai užterštus paviršius ir dėmes valykite priemone Huoltopesu (1:1). Gerai nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/i subkategorija. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose < 500 g/l (2010).

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Kenksminga, Xn
Kenksminga, Xn
Sudėtyje yra naftos, hidrintos sunkiosios, bario pigmento ir cinko oksido. Degi. Kenksminga įkvėpus ir prarijus. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Neįkvėpti garų, aerozolių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Neišleisti į kanalizaciją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų. Sudėtyje yra etilmetilketoksimo, gali sukelti alerginę reakciją. Produktas turi saugos duomenų lapą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 3 III.
sre110712 / niear020512 / ssa040308 / mli121006 / ivk200308 / lko171006 / 460-

Spalvos

Metalinių stogų dažų spalvynas

Metaliniai paviršiai. Kataloge pateikiama 12 tradicinių spalvų cinkuotiems stogams bei kitiems metaliniams paviršiams.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!