Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Panssaripesu

Valymo priemonė

Emulsinis valiklis, kurio sudėtyje yra amoniako. Skirtas metaliniams paviršiams (pavyzdžiui, stogams) valyti prieš dažymą.


Dažai stogamsVandeniniai dažai

Efektyviai pašalina nešvarumus

Valymo priemonė skirta metalinių stogų valymui prieš pradedant dažymo darbus. Efektyviai pašalina riebalus, suodžius, žiedadulkes ir kitus nešvarumus.

Tinkamai paruoštas paviršius

Tinkami paruoštas paviršius geriau sukibs su dažais. Priemonė tinka tiek naujiems, tiek seniems cinkuotiems paviršiams.

Dengti vandeniniais arba skiedikliniais dažais

Panssaripesu valikliu apdorotą paviršių galima dengti vandeniniais arba skiedikliniais dažais lauko darbams.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
30.01.2012
 

Panssaripesu - valymo priemonė metalo paviršiams

Apibūdinimas
Emulsinis valiklis metalo paviršiams valyti.
Savybės
Cinkuotos skardos valymui prieš dažymą. Nuvalo nešvarumus, riebalus, alyvas ir pan.
Paskirtis
Tinka naujiems ir seniems cinkuotiems paviršiams (pavyzdžiui, stogams).

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai stogams Vandeniniai dažai
Pakuočių dydžiai
1 l, 5 l, 10 l.
Skiediklis
Vanduo
Tankis
Apie 1,0 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Paviršiaus paruošimas
Nuo paviršiaus gremžtuku arba vieliniu šepečiu nuvalykite visas rūdis. Nuo anksčiau dažytų paviršių pašalinkite atsilupusius, suskeldėjusius dažus.
Skiedimas
Atskieskite vandeniu santykiu: 1 dalis valiklio - 4 dalys vandens.
Paviršiaus valymas
Užtepkite priemonę ant paviršiaus ir po to valykite šepečiu. Po nuvalymo kruopščiai perplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Didelius plotus valykite priemone bei perplaukite vandeniu vienu metu, siekiant, kad priemonė neuždžiūtų. Prieš dažant paviršių, leiskite jam nudžiūti.
Įrankių valymas
Įrankius nuplaukite vandeniu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Dirginanti, Xi
Dirginanti, Xi
Sudėtyje yra amoniako. DIRGINA AKIS. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamas pirštines. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra <5% anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, <5% fosfatų ir 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ono. Produktas turi saugos duomenų lapą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR - neklasifikuojamas
IB150402 / tip191005 / hsa30122011 / akk181005 / 0061902