Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Patio Kivikuullote

Vandeninis trinkelių beicas

Naudodami trinkelių beicą “Patio” greitai ir lengvai atnaujinsite senas grindinio trinkeles bei plyteles. Galite suvienodinti ir paryškinti anksčiau dažytų trinkelių spalvą ar nedažytoms trinkelėms suteikti visiškai kitokią spalvą.


Vandeniniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
8
m2/l

Įvairūs dengimo būdai

Beicą galite dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Didelius plotus lengviau dengti purkštuvu. Beicas nesudaro trinkelių paviršiuje plėvelės, bet įsigeria į jų poras. Trinkelės netampa slidžios ir kur kas gražiau atrodo.

Atnaujinkite trinkelių spalvą

Skirtas pramoniniu būdu dažytoms ir  nedažytoms betoninėms grindinio trinkelėms ir plytelėms. Nerekomenduojama naudoti naujoms grindinio trinkelėms ir nesugeriantiesiems paviršiams, pvz., ir natūraliam akmeniui.

10 galimų spalvų

Rinkitės spalvą iš dešimties grindinio trinkelių spalvyno „Patio“ spalvų. Pasirinkite panašiausią į esamą trinkelių ar plytelių spalvą, o nedažytas grindinio trinkeles galite dengti bet kuria spalva.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
15.10.2014
 

Patio Kivikuullote - grindinio trinkelių beicas

Apibūdinimas
Vandeninis grindinio trinkelių beicas.
Savybės
Skirtas pramoniniu būdu dažytoms ir  nedažytoms betoninėms grindinio trinkelėms ir plytelėms.
Paskirtis
Nerekomenduojama naudoti naujoms grindinio trinkelėms ir nesugeriantiesiems paviršiams, pvz., ir natūraliam akmeniui.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
4
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
8
m2/l
Bazė
EK
Spalva
Bespalvis. Spalvinamas pagal spalvyną Patio Paving Stone spalvyną (TVT EK01 – TVT EK10). Taip pat galima balta EK00 spalva. Naudokite tik spalvintą gaminį.
Blizgumas
nenurodytas
Teorinė išeiga
4-8 m2/l vienu sluoksniu dažant betonines trinkeles ar plyteles (priklauso nuo paviršiaus sugeriamumo).
Pakuočių dydžiai
0,9 l, 2,7 l ir 9 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptukas (T6), volelis (S10) ar purkštuvas. Purškimui rekomenduojamas kuprinės tipo ar panašus slėginis purkštuvas.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Ant paviršiaus galima vaikščioti po kelių valandų. Džiūvimo trukmė priklauso nuo beico kiekio ir paviršiaus porėtumo. Jei reikia, kitą beico sluoksnį galima dengti po kelių valandų, kai paviršius išdžiūsta (priklausomai nuo sąlygų).
Sausasis likutis
Apie 10 proc.
Tankis
Apie 1 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio. Atidarius pakuotę reikia sunaudoti per vieną sezoną, nes gali pakisti savybės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir beico temperatūra dengiant ir paviršiui džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Paviršiaus paruošimas
Pašalinkite purvą, dulkes, samanas ir kerpes. Nuplaukite aukšto slėgio plovimo įrenginiu naudodami ploviklį Tikkurila Tehopesu pagal instrukciją. Jei trinkelės ar plytelės dar gana naujos, naudokite antgalį „Turbo“ arba bent pakankamą slėgį, kad užtikrintumėte reikiamą paviršiaus sugeriamumą.
Paviršiaus priežiūra
Norėdami išsirinkti tinkamiausią spalvą ir dengimo būdą, taip pat išsiaiškinti, kokiu santykiu skiesti vandeniu ir keliais sluoksniais geriausia dengti, visada atlikite bandomąjį dengimą.
Beicą galima skiesti vandeniu iki 50 tūrio proc. (2 dalys beico ir 1 dalis vandens).

Prieš naudodami beicą gerai išmaišykite, taip pat pamaišykite naudodami. Naudokite teptuką, volelį arba purkštuvą. Naudodami purkštuvą, jei reikia, baigdami naudokite volelį arba teptuką, kad beicas geriau susigertų į trinkelių ar plytelių poras. Tepkite tolydžiais potėpiais, kad beico sluoksnis būtų vienodas. Stenkitės, kad beicas susigertų Netepkite storo, dažus primenančio, sluoksnio.

Nedažytos (betoninės) grindinio trinkelės ir plytelės:
Pasirinkite norimą spalvą iš spalvyno Patio Paving Stone. Denkite 1-2 sluoksniais priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo ir norimo rezultato. Dengiant keliais sluoksniais, rekomenduojama beicą skirtą pirmam sluoksniui skiesti. Geriausiam rezultatui pasiekti rekomenduojama dengti 2 sluoksniais.

Dažytos grindinio trinkelės ir plytelės:
Pasirinkite spalvą, panašiausią į esamą trinkelių ar plytelių spalvą. Denkite 1-2 sluoksniais priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo ir norimo rezultato. Paprastai pakanka 1 sluoksnio.

Grindinio trinkelės ir plytelės yra nuolat veikiamos atmosferos, taip pat gali būti stipriai paveiktos mechaniškai, todėl jas gali tekti atnaujinti beveik kasmet.

Paruoškite reikiamą kiekį vienos partijos beico, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Nuolat atmosferos veikiamą paviršių gali prireikti atnaujinti kasmet. Beicas yra skaidrus, todėl nėra tinkamas keisti spalvą anksčiau pramoniniu būdu dažytoms grindinio trinkelėms ir plytelėms. Pramoniniu būdu dažytas grindinio trinkeles galima atnaujinti suvienodinus ir paryškinus jų spalvą. Skirtingu laiku sudėtos grindinio trinkelės ar plytelės gali skirtis savo spalva. Tepalų ar druskų įsiskverbimas į paviršių gali turėti įtakos galutinei spalvai.
Įrankių valymas
Įrankius valykite su vandeniu. Norint pašalinti sukietėjusius priemonės likučius, naudokite įrankių valiklį Tikkurila Pensselipesu.
Paviršiaus priežiūra
Apdorotą paviršių valykite atsargiai, kadangi beicu padengtas paviršius normaliomis sąlygomis galutinį kietumą pasiekia apytiksliai po 4 savaičių.

Anksčiausiai praėjus mėnesiui po dengimo, purvinas paviršius gali būti valomas su valymo priemone Tikkurila Huoltopesu (1 dalis priemonės ir 10 dalių vandens). Nuplaukite paviršių ir leiskite išdžiūti.
Remontinis dažymas
Paviršius dengtas su Tikkurila Patio gali būti dengiamas pakartotinai tuo pačiu gaminiu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1),. Gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Gaminio likučiai turi būti sunaikinti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
Neklasifikuojamas.
ser221014 / sna151014lehte151014 / akk311014 / 27V6100

Spalvos

Grindinio trinkelių spalvynas

Rinkitės spalvą iš dešimties grindinio trinkelių spalvyno „Patio“ spalvų.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!