Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
JoutsenmerkkiM1
 

Siro Himmeä

Visiškai matiniai dažai luboms

Visiškai matiniai, akriliniai dažai sienoms ir luboms sausose patalpose. Pasižymi geru dengiamumu, suteikia tolygų, pieno baltumo paviršių.


KiiltäväMatta
Dažai luboms ir sienoms patalposeVandeniniai dažaiĮrankiai volelisĮrankiai purkštuvasĮrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
11
m2/l

Tolygus ir itin baltas paviršius

Siro Himmeä dažai suteiks luboms matinį, pieno baltumo, tolygų, be atspindžių paviršių. 

Lengvas dengiamumas

Įprastai lubas dažyti sudėtinga, tačiau su Siro Himmeä dažais dirbti lengva ir paprasta. Pasižymi geru dengiamumu.

Patikima kokybė

Statybinės medžiagos ir vidaus apdailos detalės į patalpų orą išskiria įvairius chemikalus. Statybinių medžiagų emisijos klasifikacijoje, atsižvelgiant į oro kokybę, pateikti medžiagų emisijos reikalavimai. M1 klasė priskiriama mažos emisijos medžiagoms.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
22.09.2014
 

Siro Himmeä - visiškai matiniai lubų dažai

Apibūdinimas
Visiškai matiniai dažai luboms.
Savybės
Naudojami tinkuotų, betono, glaistytų paviršių, plytų, medžio plaušo ir medžio drožlių plokščių paviršių dažymui vidaus patalpose. Taip pat tinka anksčiau dažytiems paviršiams arba remontiniam dažymui.
Paskirtis
Lubų dažymui sausose patalpose.

TECHNINIAI DUOMENYS
Dažai luboms ir sienoms patalpose Visiškai matiniai dažai Vandeniniai dažai Įrankiai volelis Įrankiai purkštuvas Įrankiai teptukas
Dažų išeiga ant šiurkštaus paviršiaus
5
m2/l
Dažų išeiga ant lygaus paviršiaus
11
m2/l
Bazė
AP
Spalva
Balta. Spalvinami pagal Tikkurila Symphony spalvų katalogą. Pilti tik pusę receptūroje nurodytų pigmentų pastų kiekio; atspalviai gali šiek tiek skirtis. Norėdami patikrinti atspalvį padenkite pavyzdį Siro Himmeä dažais.
Blizgumas
Visiškai matinis
Statybinių medžiagų emisijos klasė
M1
Teorinė išeiga

Sugeriantys paviršiai 5-7 m²/l; Nesugeriantys paviršiai 9-11 m²/l.

Pakuočių dydžiai
0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Voleliu, teptuku arba purkštuvu. Purkštuvo antgalio skersmuo 0.017" – 0.021". Galima atskiesti dažus iki 5% jų tūrio.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)
Dulkės nelimpa po 30 min., pakartotinai dažyti galima po 2-4 val.
Atsparumas karščiui
+85°C , ISO 4211-3.
Atsparumas plovimui
Atsparūs valymui drėgna šluoste.SFS-EN 13300 klasė II, ISO 11998.
Cheminis atsparumas
Atsparūs trumpalaikiam buitinių valiklių bei silpnų tirpiklių (pvz., vaitspirito) poveikiui.
Sausasis likutis
Apie 35%, priklausomai nuo spalvos.
Tankis
Apie 1.3 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5°C ir santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.
Paviršiaus paruošimas
Nedažyti paviršiai: nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir purvą. Jei reikia, išlyginkite paviršių Spakkeli arba Presto glaistu, išdžiūvusį paviršių nušlifuokite, pašalinkite šlifavimo dulkes ir nudažykite dažais Siro Himmeä.
Anksčiau dažyti paviršiai: paviršius nuplaukite Maalipesu vandens tirpalu, po to gerai nuplaukite vandeniu. Blizgius paviršius nušlifuokite iki matinių ir pašalinkite dulkes. Nelygumus nuglaistykite Spakkeli arba Presto glaistu, paviršiui išdžiūvus, nušlifuokite, pašalinkite šlifavimo dulkes ir nudažykite dažais Siro Himmeä.
Dažymas
Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite. Jei reikia, atskieskite vandeniu. Dažykite teptuku, voleliu arba purkštuvu 1-2 sluoksniais.
Įrankių valymas
Tuoj pat po dažymo nuvalykite dažų perteklių ir įrankius išplaukite vandeniu. Neseniai pridžiūvusius dažus nuo instrumentų galima nuvalyti priemone Panssaripesu.
Paviršiaus priežiūra
Ne anksčiau, kaip praėjus mėnesiui po dažymo, prireikus, minkšta drėgna šluoste arba kempine paviršių valykite neutraliu valymo tirpalu (pH 6-8). Ypač užterštas vietas plaukite silpnu šarminiu tirpalu (pH 8-10). Ruošiant tirpalą laikykitės gamintojo nurodymų. Po valymo leiskite paviršiui išdžiūti.
Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po kelių savaičių, todėl iki tol reikia elgtis atsargiai. Tuo atveju, jei reikės paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas minkšta drėgna šluoste, netrinant.
Remontinis dažymas
Anksčiau Siro Himmeä dažais dažytą paviršių rekomenduojama dažyti tais pačiais arba to paties tipo dažais.
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) (direktyva 2004/42/EB)
A/a subkategorija 30 g/l (2010). Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <30 g/l.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje esantis 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ono ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-on / 2-metil-2H -izotiazol-3-onas (3: 1) gali sukelti alerginę reakciją. Mūvėkite apsaugines pirštines. Produktas turi saugos duomenų lapą.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR - neklasifikuojami
IB150401 / sre071014 / akk111114 / mpy101105 / 891-s

Spalvos

Symphony

"Tikkurila Symphony" – vienas didžiausių ir moderniausių spalvynų rinkoje. Spalvyną sudaro net 2436 spalvos. Spalvyne pavaizduotos spalvos gana tiksliai atitinka realias spalvas.

Dažų skaičiuoklė

Apdorotas paviršius
m
m
Dažų dengiamumas, kai paviršius yra…
1L =
1L =
Paviršiaus atnaujinimas
Dažyta ant
sluoksniai
Dažų sąnaudos, kai paviršius yra…
litrai
litrai
Error!