Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Supi Saunapesu 

Veiksmingai užtikrina pirties švarą

„Supi Saunapesu“ – veiksmingas, bet švelnus ploviklis. Jis balina medinius paviršius ir tirpdo ant jų susikaupusias kalkių nuosėdas. Tinka pirties ir kitų drėgnų patalpų mediniams bei metaliniams paviršiams ir plytelėms valyti.


Vandeniniai dažai

Švelnus valiklis

Prieš dengiant pirties paviršius apdailos ir apsaugos priemonėmis būtina juos tinkamai nuvalyti. Viena tinkamiausių priemonių pirčiai – gaminių serijai „Supi“ priklausantis ploviklis „Supi Saunapesu“.

Balina be chloro

Ploviklis „Supi Saunapesu“, kitaip nei dauguma valymo priemonių, yra rūgštinis. Jis balina be chloro.

Šalina kalkių nuosėdas

Ploviklis „Supi Saunapesu“ veiksmingai šalina susikaupusias kalkių nuosėdas.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
02.03.2018
 

Supi Saunapesu - pirties ploviklis

Apibūdinimas
Balinantis ir kalkių nuosėdas tirpdantis rūgštinis ploviklis.
Savybės

Nors ir rūgštinis, valo švelniai ir nesukelia korozijos. Vis dėlto naudojant didelės koncentracijos ploviklį plytelių siūles reikia valyti atsargiai. Negalima naudoti kartu su chloro turinčiomis valymo priemonėmis.

Paskirtis
Saunoms ir kitoms drėgnoms patalpoms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai
Pakuočių dydžiai
0,5 l, 1 l.
Skiediklis
Vanduo
Įrankiai
Teptukas arba kempinė.
Tankis
1,03 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
Skiedimas
Priklausomai nuo pirties būklės 0,1–0,2 l ploviklio skieskite 5 l vandens. Paruošto naudoti tirpalo pH turi būti maždaug 2.
Valymas
Kalkių nuosėdų valymas. Naudokite 10–15 proc. tirpalą. Sunkiai pašalinamoms kalkių nuosėdoms ir purvo dėmėms valyti naudokite neskiestą ploviklį.

Pirties suolų balinimas. Atskieskite vandeniu santykiu 1:1. Leiskite tirpalui veikti paviršių maždaug 15 min.

Pastaba! Plovikliu nuplautus pirties suolus visada nuskalaukite švariu vandeniu.
Įrankių valymas
Įrankius plaukite vandeniu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 8 III
-