Aprašymai
Systems
Darbo instrukcijos
Produkto duomenų lapas
Spalvos
Dažų skaičiuoklė
Safety Data Sheets
 

Supi Saunapesu 

Švelnus valiklis paviršiams saunose

Valiklis rūgštiniu pagrindu, dezinfekuoja, balina (šviesina), pašalina kalkių likučius saunose ir kitose drėgnose patalpose.


Vandeniniai dažai

Švelnus, neėsdinantis valiklis

Prieš apdorojant mediniu spaviršius drėgnose patalpose, svarbu juos tinkamai paruošti. Supi Saunapesu švelniai valo, pašalina nešvarumus.

Dezinfekuoja be chloro

Valiklis dezinfekuoja be chloro, šviesina paviršių.

Šalina kalkes

Supi Saunapesu efektyviai pašalina kalkių likučius drėgnose patalpose.


UAB Tikkurila
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
07.03.2012
 

Supi Saunapesu saunos valiklis

Apibūdinimas
Supi Saunapesu yra valiklis rūgštiniu pagrindu, kuris dezinfekuoja, balina (šviesina), pašalina kalkių likučius saunose ir kitose drėgnose patalpose.
Savybės
Švelni, neėsdinanti priemonė, tinka saunoms ir kitoms drėgnoms patalpoms. Reikia būti atsargiems, kai naudojamas stiprios koncentracijos tirpalas, pvz., valant plytelių tarpus. Nenaudokite kartu su produktais, kurių sudėtyje yra chloro.
Paskirtis
Saunoms ir kitoms drėgnoms patalpoms.

TECHNINIAI DUOMENYS
Vandeniniai dažai
Pakuočių dydžiai
0.5 l, 1 l.
Skiediklis
Vanduo
Maišymo santykis
Priklausomai nuo paviršiaus užterštumo, sumaišykite 1-2 dl Supi Saunapesu su 5 litrais vandens.
Įrankiai
Teptukas arba kempinė.
Tankis
1.03 kg/l, ISO 2811.
Sandėliavimas
Saugoti nuo šalčio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas, oro temperatūra aukštesnė nei +5ºC ir santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80%.
Valymas
Kalkėto paviršiaus valymas: naudokite 10-15% tirpalą. Supi Saunapesu galima naudoti neskiestą, siekiant nuvalyti paviršius, ant kurių nuolat nusėda kalkių likučiai ir susidaro rūdys.
Suolelių balinimas: lygiomis proporcijomis sumaišykite Supi Saunapesu su vandeniu (1:1) ir palaukite apie 15 min.
Atminkite! Panaudojus priemonę, visada nuplaukite paviršius vandeniu.
Įrankių valymas
Įrankius plaukite vandeniu.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Ardanti, C
Ardanti, C
Ėsdina, C. Sudėtyje yra fosforo rūgšties, < 5%. Stipriai nudegina. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Neįkvėpti garų. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę). Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų <5%, katijoninių aktyvumo medžiagų <5% bei aromatizatorių < 5%.
Saugos duomenų lapas

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.
TRANSPORTAVIMAS
VAK/ADR 8 III.
IB150415 / joa211211 / niear290310 / pih211211 / 001 7099